Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
Podręcznik jQuery. Interaktywne ...

Podręcznik jQuery. Interaktywne interfejsy internetowe. Smashing Magazine

Autor: 

Ocena:
   4/6  Opinie  (13)
Stron: 360 Stron (w wersji papierowej): 360
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka) 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Helion
Wydawca: Helion
Cena:
59,00 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 11,80 zł
47,20 zł 59,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Druk
Książka drukowana
59,00 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
47,20 zł
59,00 zł

Wykorzystaj fantastyczne możliwości jQuery i twórz bardziej rozbudowane, interaktywne interfejsy internetowe!

 • Jak rozpocząć pracę z biblioteką jQuery i sprawnie przetwarzać model DOM?
 • Jak ożywiać witrynę przy użyciu ciekawych efektów i animacji?
 • Jak tworzyć interaktywne tabele i zaawansowane formularze?

Stworzona w 2006 roku biblioteka jQuery miała być wybawieniem dla wielu programistów, którzy wcześniej nie mieli alternatywy - byli zmuszeni do korzystania ze skomplikowanych bibliotek języka JavaScript. I choć nie oferowała żadnych nowych funkcji, dzięki swej przejrzystej i prostej składni miała sprawić, by trudne do zrozumienia i utworzenia interfejsy API JavaScriptu stały się wreszcie szeroko dostępne. Twórcy stron nie rozczarowali się! Biblioteka jQuery spełniła pokładane w niej oczekiwania ? korzystanie z niej znacząco skróciło czas pisania kodu oraz umożliwiło projektantom i programistom szybkie tworzenie komponentów interaktywnych zgodnych ze wszystkimi najważniejszymi przeglądarkami.

Jak zatem łatwo tworzyć bogate w możliwości interfejsy internetowe, integrując strukturę biblioteki jQuery z witryną internetową przy minimalnej znajomości języka JavaScript? Oto znakomita książka, napisana z myślą o wszystkich projektantach i programistach stron internetowych, którzy chcą szybko rozpocząć pracę z biblioteką jQuery. Pierwsza część książki dokładnie omawia bibliotekę jQuery, korzyści płynące z jej użycia oraz strategię progresywnego rozszerzania.

Wnikliwie przedstawia też sposób instalowania i przygotowywania biblioteki jQuery do natychmiastowego użycia. W drugiej części podręcznika krok po kroku omówiono korzystanie z selektorów oraz pracę ze zdarzeniami i efektami ? wszystko po to, aby zapewnić Ci solidne podwaliny pod tworzenie własnej witryny i komponentów interfejsu użytkownika. Kolejne części publikacji koncentrują się na wykorzystaniu biblioteki jQuery do usprawnienia sprawdzania poprawności formularzy, tworzeniu dodatków oraz pracy z aplikacjami mobilnymi jQuery.

W książce omówiono m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy biblioteki jQuery
 • Żądania Ajax
 • Zdarzenia i efekty
 • Przetwarzanie modelu DOM z kursami poświęconymi takim czynnościom jak tworzenie menu rozwijanego
 • Ramki nakładane galerii
 • Zarządzanie formularzami
 • Dane tabel dynamicznych
 • Efekty zdarzeń myszy
 • Modalne okna dialogowe
 • Niestandardowe dodatki biblioteki jQuery
Część I: Biblioteka jQuery i język JavaScript - wprowadzenie (15)
Rozdział 1. Biblioteka jQuery - wprowadzenie (17)
 • Poznawanie bibliotek języka JavaScript (18)
  • Korzyści wynikające z użycia biblioteki języka JavaScript w porównaniu z podejściem tradycyjnym (18)
  • Główni gracze w branży bibliotek (19)
  • Korzyści oferowane przez bibliotekę jQuery (22)
Rozdział 2. Biblioteka jQuery - pierwsze kroki (31)
 • Konfigurowanie środowiska programistycznego (32)
  • Zastosowanie rozszerzenia Firebug w przeglądarce Firefox (33)
 • Pobieranie biblioteki jQuery (39)
 • Dołączanie biblioteki jQuery do strony internetowej (42)
 • Opakowanie biblioteki jQuery (44)
  • Uruchamianie kodu poza programem obsługi zdarzenia document.ready() (46)
  • Zapobieganie konfliktom z innymi bibliotekami (47)
  • Użycie kodu JavaScript razem z biblioteką jQuery (47)
Część II: Biblioteka jQuery - podstawy (49)
Rozdział 3. Używanie selektorów, filtrów i stylów CSS: fundamenty biblioteki jQuery (51)
 • Praca z elementami modelu DOM przy użyciu selektorów jQuery (52)
  • Wybieranie elementów strony przy użyciu selektorów CSS (53)
 • Filtrowanie elementów modelu DOM przy użyciu filtrów selektorów jQuery (65)
  • Zastosowanie definicji filtrów podstawowych (66)
  • Tworzenie tabel z naprzemiennie rozjaśnianymi wierszami przy użyciu filtrów even i odd (67)
  • Użycie stylu dla pierwszej i ostatniej pozycji listy lub kolekcji elementów (68)
  • Filtrowanie elementów zawierających konkretny element (70)
  • Filtrowanie elementów, które nie zawierają żadnego elementu ani tekstu (71)
  • Filtrowanie elementów zawierających tekst (72)
 • Wybieranie elementów w modelu DOM według ich atrybutów (74)
  • Wybieranie odnośników zawierających adres konkretnej witryny internetowej (74)
  • Wybieranie wszystkich elementów zakończonych konkretnym słowem (76)
  • Modyfikowanie kodu HTML i CSS przy użyciu biblioteki jQuery (77)
  • Dodawanie, usuwanie, klonowanie i zastępowanie elementów i treści modelu DOM (77)
  • Praca ze stylami CSS i biblioteką jQuery (82)
Rozdział 4. Praca ze zdarzeniami (85)
 • Zdarzenia biblioteki jQuery (86)
 • Praca ze zdarzeniami dokumentów i okien (87)
  • Wykrywanie całkowitego załadowania modelu DOM przy użyciu zdarzenia ready() (87)
  • Wstępne ładowanie obrazów przy użyciu zdarzenia load() (88)
  • Wyświetlanie alertu w momencie opuszczania strony przez użytkownika (90)
  • Wyświetlanie pomocniczego obrazu przy użyciu zdarzenia błędu (92)
 • Delegowanie zdarzeń - wprowadzenie (92)
  • Użycie metody bind do dowiązania programu obsługi zdarzenia do elementu (93)
  • Użycie metody live do dowiązania programu obsługi zdarzenia do elementu (95)
  • Użycie metody delegate do dowiązania programu obsługi zdarzenia do elementu (96)
 • Przechwytywanie zdarzeń myszy (97)
  • Dodawanie treści do strony i usuwanie jej przez kliknięcie przycisku myszy (97)
  • Działanie zdarzenia double-click (100)
  • Tworzenie podpowiedzi wyświetlającej treść po wystąpieniu zdarzenia hover (101)
  • Tworzenie podstawowej funkcji dodawania do koszyka przy użyciu zdarzeń mousedown i mouseup (106)
  • Tworzenie efektu podmieniania dla przycisku z obrazami (109)
 • Przechwytywanie zdarzeń formularza (111)
  • Dodawanie ramki do pola formularza w momencie aktywowania tego pola przez użytkownika (112)
  • Wyświetlanie komunikatu po opuszczeniu przez użytkownika pola danych wejściowych (112)
 • Przechwytywanie zdarzeń klawiatury (113)
Rozdział 5. Ożywianie witryny internetowej przy użyciu efektów (117)
 • Poznawanie możliwości efektów jQuery (118)
 • Użycie efektów pokazywania i ukrywania (119)
  • Konfigurowanie komunikatu wyświetlanego jednokrotnie w witrynie przy użyciu metody show i informacji cookie (121)
  • Przełączanie się między efektami show i hide (124)
 • Przesuwanie elementów w górę i w dół (125)
 • Wyświetlanie alternatywnych opcji wyszukiwania przy użyciu metody slideToggle (126)
 • Znikanie elementów (128)
 • Tworzenie prostej galerii obrazów przy użyciu przejścia z efektem znikania (129)
 • Zastosowanie opóźnienia w celu utworzenia zsynchronizowanej animacji (133)
 • Łańcuchowe łączenie wielu efektów (135)
 • Tworzenie paska kanału informacyjnego przy użyciu wielu efektów (136)
 • Tworzenie zaawansowanych animacji (140)
  • Tworzenie galerii obrazów z nagłówkami tekstowymi przy użyciu zaawansowanych animacji (140)
  • Dodatkowe efekty przenikania oferowane przez dodatek Easing biblioteki jQuery (149)
Część III: Zastosowanie biblioteki jQuery w witrynie internetowej (151)
Rozdział 6. Usprawnianie nawigacji: menu, karty i harmonijki (153)
 • Ustawianie wszystkich odnośników na stronie w celu otwierania nowego okna (154)
 • Ustawianie aktywnej pozycji w menu nawigacyjnym (155)
 • Tworzenie prostego menu rozwijanego (157)
  • Dodawanie zaawansowanych efektów do podstawowego menu rozwijanego za pomocą metody animate (163)
 • Tworzenie menu harmonijkowego (165)
 • Tworzenie treści z kartami (172)
Rozdział 7. Tworzenie interaktywnych i ekscytujących tabel (181)
 • Określanie stylów dla danych w tabelach przy użyciu kodu CSS (182)
  • Dodawanie naprzemiennego kolorowania wierszy przy użyciu filtrów (183)
  • Użycie dla wierszy prostego efektu hover (185)
  • Użycie dla wierszy zaawansowanego efektu hover (186)
 • Przetwarzanie danych w tabelach (187)
  • Dodawanie komunikatu po pierwszym/ostatnim wierszu tabeli (189)
  • Usuwanie wiersza przy użyciu selektora filtru (191)
  • Dodawanie wiersza po wierszu na podstawie jego wartości indeksu (192)
  • Usuwanie wiersza na podstawie jego wartości indeksu (192)
  • Dodawanie komunikatu po wierszach z określoną treścią (192)
  • Usuwanie wiersza na podstawie jego treści (193)
 • Konfigurowanie paginacji tabeli przy użyciu biblioteki jQuery (194)
 • Tworzenie zaawansowanych tabel przy użyciu dodatków biblioteki jQuery (200)
  • Sortowanie wierszy przy użyciu dodatku tablesorter (200)
  • Zmiana domyślnej kolejności sortowania (203)
  • Tworzenie atrakcyjnych wykresów z danymi tabelarycznymi przy użyciu dodatku Visualize (204)
  • Tworzenie wykresu słupkowego (205)
Rozdział 8. Tworzenie zaawansowanych formularzy przy użyciu biblioteki jQuery (209)
 • Aktywowanie pola danych wejściowych po załadowaniu strony (210)
 • Wyłączanie i włączanie elementów formularza (211)
 • Wyróżnianie bieżących pól formularza (212)
 • Określanie tekstu domyślnego pól danych wejściowych (214)
 • Ograniczanie liczby znaków w polach danych wejściowych (217)
 • Tworzenie odnośnika pola wyboru Zaznacz wszystkie (219)
 • Uzyskiwanie wartości pola danych wejściowych (221)
 • Pobieranie wartości opcji wyboru (223)
 • Dodawanie do formularza prostego mechanizmu sprawdzania poprawności adresu e-mail (224)
 • Kopiowanie zawartości jednego pola do drugiego (229)
 • Rozszerzanie formularzy przy użyciu dodatków (232)
  • Zastosowanie dodatku qTip w witrynie internetowej (233)
  • Tworzenie prostego pola formularza dodatku qTip przy użyciu atrybutu title (234)
  • Użycie dodatku Validate biblioteki jQuery do sprawdzania poprawności formularzy (235)
  • Użycie prostego sprawdzania poprawności dla formularza kontaktowego (237)
  • Dodawanie zaawansowanych reguł sprawdzania poprawności i komunikatów do formularza kontaktowego (240)
Część IV: Poznawanie zaawansowanych możliwości biblioteki jQuery (245)
Rozdział 9. Praca z danymi dynamicznymi i technologią Ajax (247)
 • Poznawanie technologii Ajax (248)
 • Ładowanie treści dynamicznej strony internetowej (250)
  • Ładowanie całej treści (250)
  • Obsługa błędów w przypadku braku ładowanej treści (252)
  • Ładowanie sekcji treści (254)
 • Wysyłanie formularzy przy użyciu żądań GET i POST (256)
  • Użycie żądania POST do wysyłania formularzy kontaktowych bez ponownego ładowania strony (258)
 • Praca z danymi XML (262)
 • Analiza składniowa wewnętrznych danych XML i tworzenie kodu HTML (264)
 • Praca z danymi JSON (267)
 • Pobieranie wewnętrznych danych JSON i tworzenie kodu HTML (269)
 • Tworzenie widżetu użytkownika w witrynie Delicious z zastosowaniem odbierania danych JSONP z żądań API (271)
 • Tworzenie widżetu najważniejszych przeglądów witryny Yelp przy użyciu kodu JSONP za pośrednictwem interfejsu API witryny Yelp (278)
  • Proces uzyskiwania klucza interfejsu API witryny Yelp (279)
  • Użycie interfejsu API witryny Yelp do wyświetlania przeglądów na podstawie numerów telefonów (282)
Rozdział 10. Tworzenie i używanie dodatków biblioteki jQuery (289)
 • Czym są dodatki? (290)
 • Zastosowanie dodatku biblioteki jQuery we własnej witrynie internetowej (291)
 • Zastosowanie biblioteki jQuery UI we własnej witrynie internetowej (292)
  • Pobieranie biblioteki jQuery UI (293)
  • Dodawanie biblioteki jQuery UI do własnej witryny (293)
  • Zasady działania widżetów biblioteki jQuery UI (294)
  • Dostosowywanie projektu biblioteki jQuery UI (295)
  • Tworzenie kompozycji interfejsu użytkownika za pomocą aplikacji ThemeRoller (297)
  • Korzystanie z kompozycji biblioteki jQuery UI (299)
  • Uwzględnienie funkcji biblioteki jQuery UI we własnej witrynie internetowej (300)
 • Wykorzystanie popularnych dodatków biblioteki jQuery we własnej witrynie internetowej (308)
  • Używanie biblioteki jQuery Tools (309)
  • Fancybox (313)
 • Tworzenie pierwszego własnego dodatku biblioteki jQuery (315)
  • Przygotowywanie planu dodatku (316)
  • Struktura dodatku (316)
  • Ustawianie opcji dodatku (317)
  • Tworzenie dodatku (318)
 • Dystrybuowanie dodatku biblioteki jQuery (324)
  • Przygotowanie pakietu dodatku biblioteki jQuery do dystrybucji (325)
  • Zamieszczanie dodatku w witrynach internetowych (325)
Rozdział 11. Programowanie przy użyciu biblioteki jQuery dla mobilnych aplikacji internetowych (327)
 • Tworzenie mobilnej aplikacji internetowej przy użyciu biblioteki jQuery (328)
 • Przeglądarki mobilne (329)
  • CSS3 (330)
  • HTML5 (331)
  • Przygotowanie się do rozpoczęcia projektowania mobilnej aplikacji internetowej (332)
  • Korzystanie z mobilnej przeglądarki Apple iPhone Safari (333)
  • Korzystanie z przeglądarki Google Android (334)
  • Wyświetlanie treści na podstawie tego, z jakiego smartfonu korzysta użytkownik (336)
  • Tworzenie mobilnych witryn i aplikacji internetowych za pomocą biblioteki jQuery (337)
 • Ogólny przegląd dodatku jQuery Mobile (337)
 • Mobilne struktury programistyczne (337)
  • Korzystanie ze struktury Appcelerator Titanium Mobile (338)
  • Korzystanie z dodatku jQTouch (339)
Rozdział 12. Wyszukiwanie zasobów dotyczących biblioteki jQuery (341)
 • Obserwowany wzrost popularności biblioteki jQuery (342)
 • Korzystanie z witryny internetowej biblioteki jQuery (343)
  • Praca z dokumentacją interfejsu API (344)
  • Znajdowanie kursów dotyczących biblioteki jQuery (345)
  • Udział w spotkaniu lub konferencji dotyczącej biblioteki jQuery (345)
  • Umieszczanie błędów w sekcji Bug Tracker (348)
  • Uczestniczenie w forum poświęconym bibliotece jQuery (348)
 • Inne zasoby dotyczące projektowania i programowania witryn internetowych (349)
Skorowidz (351)
Najczęściej kupowane razem ebooki:
Podręcznik jQuery. Interaktywne interfejsy internetowe. Smashing Magazine plus jQuery w akcji. Wydanie III plus Tworzenie animacji z użyciem języka JavaScript
Cena zestawu: 155,46 zł 182,90 zł
Oszczędzasz: 27,44 zł (15%)
Dodaj do koszyka
zestaw0 Podręcznik jQuery. Interaktywne interfejsy internetowe. Smashing Magazine
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
SEO, czyli sztuka optymalizacji witryn dla wysz...
Eric Enge, Stephan Spencer, Jessie Stricchiola
Cena: 79,20 zł
Bootstrap w 24 godziny
Jennifer Kyrnin
Cena: 53,60 zł
Nowoczesne API. Ewoluujące aplikacje sieciowe w...
Glenn Block, Pablo Cibraro, Pedro Felix, Howard Dierking, Darrel Miller
Cena: 63,20 zł
6
(2)
5
(3)
4
(5)
3
(1)
2
(2)
1
(0)

Liczba ocen: 13

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

Super książka polecam!. Ogólnie wszystkie pozycje smashing magazine są ekstra!
  Ocena : 6 

Pozycja dla tych, którzy znają JS i HTML'a i chcą do tego dorzucić jQuery. Dobre przykłady, które samemu można łatwo rozszerzyć.
  Ocena : 5 

Bardzo dobra pozycja. Mało lania wody. Dużo konkretów. Każdy rozdział poparty przykładem. Byłaby idealna gdyby dodać jeszcze rozdział o tym, jak przekazywać dane z bazy danych i je połączyć z PHP. Tego mi brakuje i trochę się namęczyłem, żeby to znaleźć w necie. Polecam.
  Ocena : 5 

Książka jest dobra. Jeśli ktoś chce zacząć przygodę z jQuery to polecam. Jednak ma też swoje wady, w opisywanych kodach zdarzają się błędy najczęściej są to literówką jednak nie tylko! Wystarczy pobrać przykładowe rozdziały ze strony helionu otworzyć rozdział 5 i plik przyklad-kanal-informacyjny.html skrypt jest źle napisany i po chwili działania dubluje pozycje. Sprawia trochę wrażenie jak by była pisana w pośpiechu na kolanie. Jednak mimo wszystko polecam bo przy poprawianiu błędów można się sporo nauczyć a i sam opis wszystkich elementów biblioteki i ich zastosowania stoi na wysokim poziomie. Za niedociągnięcia tylko ocena bardzo dobra.
  Ocena : 5 

5 Recenzja : Książkę oceniam bardzo dobrze. W prosty sposób pokazuje najpierw kilka spraw teoretycznych, bez których nie można "ruszyć" czyli model DOM, selektory, zdarzenia, by chwilę później pisać naprawdę efektowne skrypty, które przydają się zarówno webmasterom, jak i programistom. Dotychczas JavaScript traktowałem jako kopiuj/wklej gotowe rozwiązania (nie za bardzo zdając sobie sprawy, jak to działa). Teraz dzięki tek książce, jestem w stanie sam napisać własny kod. Trzeba też wiedzieć, że ogólnie JavaScript dzięki jQuery jest dość prosty do zrozumienia, więc materiał można opanować w kilka dni. Zalecam też sięganie do strony http://jquery.com/, gdzie można znaleźć opis wszystkich funkcji, których nie opisano w książce. Polecam!
  Ocena : 4 

Bardzo dobrze i szeroko o jQuery. Podobały mi się życiowe przykłady przy każdej nowej metodzie. Opisy dokładne i łatwe do przeanalizowania, nie ma problemu z ich zrozumieniem. Trochę mniej przydatny był rozdział o mobilnych rozwiązaniach, gdyż stał się trochę nieaktualny. Drugi minus to słaby papier, na którym pod koniec książki przebijały się obrazki z drugiej strony. Jak w wielu książkach helionu, pojawiły się też niestety błędy w kodzie.
  Ocena : 4 

Zgadzam się w zupełności z osobą "Szymon, student" książka bardzo fajna ale ilość błędów w postaci literówek w codzie jest zaskakująco duża :/ chyba napisana trochę w pośpiechu. Mimo tych rażących defektów mogę ją polecić tym którzy chcą w sposób lekki poznać podstawy jquery.
  Ocena : 4 

Książka bardzo dobrze napisana. Bardzo polecam jak i wszystkie książki tego autora. Lecz daje 4 gdyż posiada liczne błędy w przykładowym kodzie które aż rzucają się w oczy ( czy tego nikt już przed wydaniem nie sprawdza? ).
  Ocena : 4 

Książka w miarę okej, napisana "lekkim" językiem, autor w miarę tłumaczy zagadnienia nieznajome mi wcześniej. Niestety to co rzuca się w oczy to liczne błędy, które znajdują się w kodzie a nawet w przykładach internetowych. Nie jest to książka wybitna, ale na początek myślę że ok :)
  Ocena : 4 

Merytorycznie - świetna, dużo przykładów, fajnie wytłumaczone. Jeśli macie możliwość to polecam kupienie oryginału, bo tłumaczeniem jestem rozczarowany. Książka wygląda jak tania kserówka a kosztuje 59zł...
  Ocena : 3 

merytorycznie w miarę OK, ale przez wykonanie i jakość papieru powinna kosztować 20 zł
  Ocena : 2 

Masa błędów, wykluczające się informacje, ogólny chaos i niedbałość. Jestem zupełnie zawiedziony, nie spodziewałem się tak niskiego poziomu tej książki.
  Ocena : 2 

Całe szczęście, że czytam książkę znając już JQuery, bo z niej bym się raczej nie nauczył. Wypisuję sobie błędy na końcu książki - średnio co drugą stronę fatalny błąd. Tłumaczenie nieprawidłowe, wprowadzające w błąd. Zdania wielokrotnie złożone, które trzeba sobie uprościć w głowie, żeby cokolwiek zrozumieć. Sama znajomość angielskiego nie wystarczy, żeby tłumaczyć książkę informatyczną, chętne prześlę swoje poprawki, bo w tej książce niektóre zdania nie mają sensu. Książka tłumaczona w pośpiechu, nie mam oryginału, może też jest słaby. Ale chyba kupię i sprawdzę. W jednym miejscu nawet pół strony się powtarza, z poprzedniej kartki, zamiast dotyczyć przykładu pod którym się znajduje. Taka "literówka". Tak trudno zrobić dobrą książkę o JQuery? Plusem jest, że książka jest obszerna i jak ktoś już ma pewną wiedzę z JQuery to może skorzystać z pomysłów w niej zamieszczonych.