Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2014

Lauret zaufanych opinii

Po prostu XML

Autor: Elizabeth Castro

Po prostu XML
Ocena:
   3/6  Opinie  (0)
Stron: 272
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Cena:
45,00 zł

Druk na żądanie
XML, czyli rozszerzalny język znaczników (eXtensible Markup Language), wywodzący się z tej samej technologii co HTML, ma według założeń lepiej obsługiwać wymianę informacji, gdyż tego wymaga rozwijający się Internet. XML początkowo wymaga więcej uwagi, ale daje też większy zysk po jego poznaniu. Krótko mówiąc w HTML wszyscy mogą coś robić, ale w XML niektórzy mogą zrobić wszystko.

Dzięki tej książce będziesz wiedział, jak zacząć!

Jeśli chcesz szybko poznać źródła siły XML-a, zapoznaj się z najnowszą książką Elisabeth Castro -- jednej z najbardziej popularnych w Polsce autorek książek poświęconych tematyce internetowej.

Książka ta została podzielona na sześć głównych części: Tworzenie XML, DTD, XML Schema, XSLT i XPath, CSS oraz XLink i XPointer.

Wprawdzie istnieje mnóstwo technologii, które można stosować do dokumentów XML, ale jednak w tej książce autorka skupiła się na elementach najbliższym samemu standardowi: XML-u, schematach, przekształceniach, stylach i łączach. Takie tematy musisz poznać, aby zacząć tworzyć własne witryny oparte na XML.

Wprowadzenie (11)
 • Siła XML-a (13)
 • Technologie pomocnicze (14)
 • XML w zastosowaniach (15)
 • O tej książce (16)
 • Czym ta książka nie jest (17)
 • Witryna sieciowa związana z tą książką (18)
Część I XML (19)
Rozdział 1. Tworzenie dokumentów XML (21)
 • Elementy, atrybuty i wartości (22)
 • Zasady tworzenia kodu XML (23)
 • Deklarowanie wersji XML (24)
 • Tworzenie elementu głównego (25)
 • Tworzenie niepustych elementów (26)
 • Zagnieżdżanie elementów (27)
 • Dodawanie atrybutów (28)
 • Użycie elementów pustych (29)
 • Dodawanie komentarzy (30)
 • Wpisywanie pięciu symboli specjalnych (31)
 • Wyświetlanie elementów w postaci tekstu (32)
Część II DTD (33)
Rozdział 2. Tworzenie DTD (35)
 • Deklarowanie wewnętrznej DTD (36)
 • Zapis zewnętrznej DTD (37)
 • Nazywanie zewnętrznej DTD (38)
 • Deklarowanie własnej zewnętrznej DTD (39)
 • Deklarowanie zewnętrznej DTD dostępnej publicznie (40)
Rozdział 3. Definiowanie elementów i atrybutów w DTD (41)
 • Definiowanie elementów (42)
 • Definiowanie elementu zawierającego tylko tekst (44)
 • Definiowanie elementu zawierającego element potomny (45)
 • Definiowanie elementów zawierających sekwencję (46)
 • Definiowanie wyborów (47)
 • Określanie liczby powtórzeń (48)
 • O atrybutach (49)
 • Definiowanie zwykłych atrybutów (50)
 • Definiowanie atrybutów o niepowtarzalnych wartościach (52)
 • Odwoływanie się do atrybutów o niepowtarzalnych wartościach (53)
 • Atrybuty, których wartości mogą być jedynie nazwami XML (54)
Rozdział 4. Encje i notacje w DTD (55)
 • Tworzenie skrótów tekstu (56)
 • Użycie skrótów tekstu (57)
 • Skróty tekstu w plikach zewnętrznych (58)
 • Tworzenie i używanie skrótów DTD (60)
 • Tworzenie encji z nieparsowaną zawartością (62)
 • Włączanie treści nieparsowanej (64)
Część III XML Schema i przestrzenie nazw (67)
Rozdział 5. XML Schema (69)
 • Typy proste i złożone (70)
 • Deklaracje lokalne i globalne (71)
 • Zaczynamy tworzyć prosty schemat (72)
 • Wskazywanie położenia prostego schematu (73)
 • Zapiski dotyczące schematu (74)
Rozdział 6. Definiowanie typów prostych (75)
 • Deklarowanie elementu z typem prostym (76)
 • Użycie typów daty i czasu (78)
 • Użycie typów numerycznych (80)
 • Wprowadzanie własnych typów prostych (81)
 • Użycie anonimowych własnych typów (82)
 • Wskazywanie zbioru dopuszczalnych wartości (83)
 • Określanie wzorca typu prostego (84)
 • Określanie zakresu dopuszczalnych wartości (86)
 • Ograniczanie długości typu prostego (88)
 • Ograniczanie liczby cyfr (89)
 • Tworzenie typów listowych (90)
 • Wstępne definiowanie treści elementu (91)
Rozdział 7. Definiowanie typów złożonych (93)
 • Definiowanie elementów zawierających jedynie inne elementy (94)
 • Żądanie sekwencji elementów (95)
 • Tworzenie wyboru (96)
 • Pozwalanie na pojawianie się elementów w dowolnej kolejności (97)
 • Definiowanie nazwanych grup (98)
 • Odwoływanie się do nazwanej grupy (99)
 • Odwoływanie się do elementów już zdefiniowanych (100)
 • Kontrolowanie liczby wystąpień (101)
 • Definiowanie elementów zawierających tylko tekst (102)
 • Definiowanie elementów pustych (103)
 • Definiowanie elementów z zawartością mieszaną (104)
 • Tworzenie typów złożonych na bazie innych typów złożonych (105)
 • Deklarowanie elementu typu złożonego (106)
 • Elementy z anonimowymi typami złożonymi (107)
 • Deklarowanie atrybutów (108)
 • Atrybuty wymagane (109)
 • Predefiniowana treść atrybutu (110)
 • Definiowanie grup atrybutów (111)
 • Odwoływanie się do grup atrybutów (112)
Rozdział 8. Nazwy przestrzeni w dokumentach XML (113)
 • Tworzenie nazwy przestrzeni nazw (114)
 • Deklarowanie domyślnych przestrzeni nazw (115)
 • Przestrzenie nazw poszczególnych elementów (116)
 • Jak przestrzenie nazw wpływają na atrybuty (118)
 • Przestrzenie nazw, DTD i walidacja (119)
Rozdział 9. Przestrzenie nazw, schematy i walidacja (121)
 • Schematy i przestrzenie nazw (122)
 • Rozwijanie przestrzeni nazw (123)
 • Dodawanie elementów deklarowanych lokalnie (124)
 • Dodawanie poszczególnych elementów zadeklarowanych lokalnie (125)
 • Odwoływanie się do deklaracji z przestrzeni nazw (126)
 • Schemat schematów jako przestrzeń domyślna (128)
 • Przestrzenie nazw i walidacja XML (129)
 • Wskazywanie położenia schematu (130)
 • Schematy w wielu plikach (131)
 • Importowanie fragmentów (132)
Część IV XSLT i XPath (133)
Rozdział 10. XSLT (135)
 • Przekształcanie XML za pomocą XSLT (136)
 • Zaczynamy tworzenie arkusza stylów XSLT (138)
 • Tworzenie reguły węzła głównego (139)
 • Dołączanie do wyniku zawartości węzła (142)
 • Tworzenie i wywoływanie reguł (144)
 • Przetwarzanie kolejnych węzłów (146)
 • Warunkowe przetwarzanie węzłów (148)
 • Warunkowy wybór sposobu przetwarzania (149)
 • Sortowanie węzłów przed ich przetwarzaniem (150)
 • Generowanie atrybutów (151)
Rozdział 11. XPath: wzorce i wyrażenia (153)
 • Określanie bieżącego węzła (154)
 • Odwoływanie się do bieżącego węzła (155)
 • Wybieranie węzłów potomnych (156)
 • Wybranie rodzica i rodzeństwa węzła (157)
 • Wybieranie wszystkich węzłów potomnych (158)
 • Nieuwzględnianie bieżącego węzła (159)
 • Wybieranie atrybutów węzła (160)
 • Wybieranie podzbiorów (161)
Rozdział 12. Wyrażenia testowe i funkcje (163)
 • Porównywanie dwóch wartości (164)
 • Sprawdzanie położenia (165)
 • Sumowanie wartości (166)
 • Zliczanie węzłów (167)
 • Mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie (168)
 • Formatowanie liczb (169)
 • Zaokrąglanie liczb (170)
 • Wycinanie części napisów (171)
 • Zmiana liter na wielkie (173)
Część V Kaskadowe arkusze stylów (175)
Rozdział 13. Przygotowanie CSS (177)
 • CSS1, CSS2 i przeglądarki (178)
 • Anatomia stylu (179)
 • Wskazywanie, czego styl ma dotyczyć (180)
 • Tworzenie zewnętrznego arkusza stylów (182)
 • Przypisywanie arkusza stylów dokumentowi XML (184)
 • Użycie wewnętrznych arkuszy stylów (187)
 • Lokalne stosowanie stylów (188)
Rozdział 14. Określanie wyglądu w CSS (189)
 • Elementy blokowe i elementy inline (190)
 • Całkowite ukrywanie elementów (191)
 • Przesuwanie elementu bez zmiany układu (192)
 • Bezwzględne położenie elementów (193)
 • Określanie wysokości i szerokości elementu (194)
 • Obramowanie (195)
 • Wypełnienie dookoła elementu (196)
 • Marginesy wokół elementu (197)
 • Otaczanie elementów tekstem (198)
 • Zablokowanie otaczania tekstem (199)
 • Zmiana koloru (200)
 • Zmiana tła (201)
 • Umieszczanie elementów w trzecim wymiarze (202)
 • Wyrównanie elementów w pionie (203)
 • Sposób traktowania przepełnienia (204)
 • Obcinanie elementu (205)
 • Określanie właściwości list (206)
 • Definiowanie znaków końca strony (208)
Rozdział 15. Formatowanie tekstu w CSS (209)
 • Dobieranie czcionki (210)
 • Włączanie czcionek do strony (211)
 • Pisanie kursywą (212)
 • Stosowanie pogrubienia tekstu (213)
 • Określanie wielkości czcionki (214)
 • Określanie wysokości wiersza (215)
 • Określanie wszystkich właściwości czcionki naraz (216)
 • Ustawianie koloru tekstu (217)
 • Zmiana tła tekstu (218)
 • Określanie wielkości odstępów (219)
 • Wyrównanie tekstu (220)
 • Podkreślanie tekstu (221)
 • Zmiana wielkości liter (222)
Część VI XLink i XPointer (223)
Rozdział 16. Łącza i obrazki: XLink i XPointer (225)
 • Tworzenie łącza prostego (226)
 • Tworzenie zbioru łączy (228)
 • Definiowanie punktów odniesienia (229)
 • Definiowanie połączeń (230)
 • Użycie zbioru łączy (232)
 • Łączenie części pliku (233)
 • Tworzenie najprostszego wskaźnika XPointer (234)
 • Tworzenie zstępujących wskaźników (235)
 • Tworzenie zakresu XPointer (236)
Dodatki (237)
 • Jak przeglądarka ma rozpoznać typ dokumentu? (240)
 • Dodatek B Narzędzia XML (243)
  • Walidacja plików XML względem DTD (244)
  • Walidacja względem XML Schema (245)
  • Przekształcanie XML za pomocą procesora XSLT (246)
  Dodatek C Symbole specjalne (247)
  • Użycie odwołań do znaków (248)
  Dodatek D Kolory w zapisie szesnastkowym (251)
  • Określanie szesnastkowego kodu RGB koloru (252)
  Skorowidz (255)
Najczęściej kupowane razem:
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
Cena: 34.90 zł
Cena: 99.00 zł
Cena: 69.00 zł
JavaScript. Wzorce
Stoyan Stefanov
Cena: 39.00 zł
HTML5. Rusz głową!
Eric T Freeman, Elisabeth Robson
Cena: 87.00 zł
Ponieważ MACiAS-a nie ma, będzie drobna namiastka. Coś o "Po prostu XML" Elizabeth Castro. Na wstępie muszę zaznaczyć, że książka mi się wyjątkowo spodobała, więc nawet nie będę próbował być obiektywny.

O XML-u napisano wiele i wciąż nie wyczerpano tematu. Ze względu na to, że standard ewoluuje (a właściwie dopiero dojrzewa), książki poświęcone temu metajęzykowi są często nieco przedawnione. Zapoznawszy się z ofertą książek na ten temat dostępnych w Polsce muszę stwierdzić, że "Po prostu XML" jest pozycją bardzo przyzwoitą.

Uwaga podstawowa: oryginalny tytuł brzmi "XML for the World Wide Web" -- o tym też książka traktuje. Wydawca zdecydował się jednak zmienić tytuł, co może nieco mylić potencjalnego czytelnika. W każdym razie autorka już we wprowadzeniu mówi, że nie będzie omawiała popularnych XML-owych API czy XML-RPC/SOAP. Co w takim razie zostało omówione?

Na początku zapoznajemy się z zasadami tworzenia dokumentów XML oraz używaną terminologią. Tak jak i w późniejszych rozdziałach, każde zagadnienie jest prosto wyjaśnione i zilustrowane przykładem, co sprawia, że ma się wrażenie, jakby się czytało jedno duże HOWTO.

Następnie przechodzimy do definicji typów dokumentów (DTD) oraz XML Schema. O ile DTD są mniej lub bardziej znane, o tyle do niedawna trudno było znaleźć użyteczne informacje o XML Schema po polsku. I tutaj autorka spisała się na medal: prowadzi czytelnika za rękę, przedstawiając coraz to bardziej złożone zagadnienia, a wszystko to w oparciu o przykłady (a w zasadzie jeden, rozbudowywany przykład). Dzięki temu połączeniu teorii i praktyki bardzo łatwo przyswaja się niezbędne wiadomości.

Tym, którzy nie znają XML Schema (tj. tym, którzy nie interesują się XML-em) należy się kilka słów wyjaśnienia: jest to standard pozwalający m.in. na ściślejsze określenie typów niż ma to miejsce w DTD, przy czym same dokumenty XML Schema są dokumentami XML-owymi. Przykładowo, dla dokumentu zawierającego elementy:

Jan
34

...można określić następujące ograniczenia w dokumencie XML Schema:


Proste i intuicyjne. Oczywiście możemy też ograniczać długość, precyzję, tworzyć własne typy proste i złożone itd. Dokumenty XML Schema wyglądają znacznie lepiej od DTD. I po co to komu? Ano po to, by móc walidować dokumenty XML -- a nawet jeśli nie potrzebujemy walidacji, żeby mieć przejrzystą dokumentację używanego formatu.

Następnie dochodzimy do nie mniej ciekawego rozdziału poświęconego XSLT i XPath. Jeśli ktoś jeszcze nie korzystał z XSLT w pracy z dokumentami XML-owymi, powinien szybko się zapoznać z możliwościami tego standardu. W przeciwieństwie do kilku innych nie jest to jakaś oderwana od życia teoria, lecz coś bardzo użytecznego, z czego warto korzystać na codzień. Żeby nie być gołosłownym -- nie dalej jak wczoraj Marcin Dębicki napisał szablon, który z prostego pliku XML-owego generuje stronę WWW projektu szkoleń Linuksowych dla nauczycieli. Również w projekcie Magiczny Flet będziemy korzystać (choć nie musimy) z arkuszy przekształcających pliki DocBooka do HTML-a i TaTeX-a, gotowego do potraktowania pdftexem. Jest to naprawdę bardzo elastyczny sposób pracy z dokumentami XML, dzięki któremu często nie musimy tworzyć własnych parserów -- wystarczy kilkanaście linijek szablonu.

Następnie autorka przechodzi do omawiania CSS w połączeniu z XML-em, wybiegając nieco w przyszłość, po czym dość pobieżnie omawia XLink i XPointer, których zastosowanie jest na razie dość ograniczone. Książka kończy się kilkoma dodatkami (XHTML, omówienie dostępnych narzędzi i symboli specjalnych).

Reasumując: po zapoznaniu się z innymi pozycjami, takimi jak np. "Biblia XML", można naprawdę zacząć doceniać tę pozycję. Dla początkujących XML-owców jest naprawdę niezła.

arturs, 09-03-2002