Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
Microsoft Visual Studio 2012. Pr...

Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++

Autor: 

Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++
okładka przód okładka tył
Ocena:
   4/6  Opinie  (4)
Stron: 592 Stron (w wersji papierowej): 592
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka) 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Helion
Wydawca: Helion
Cena:
89,00 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 17,80 zł
71,20 zł 89,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Druk
Książka drukowana
89,00 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
71,20 zł
89,00 zł

Dołącz do najlepszych, zacznij programować w C i C++!

 • Poznaj środowisko Microsoft Visual Studio 2012!
 • Odkryj uniwersalne narzędzia programistyczne!
 • Naucz się programować w językach C i C++!

Informatyka w obecnym kształcie nie mogłaby istnieć bez języków C i C++. Oba miały ogromne znaczenie dla powstania współczesnych systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego. Od systemu UNIX, poprzez Linuksa, aż po różne wersje systemu Windows — wszystkie środowiska w mniejszym lub większym stopniu zostały zbudowane za pomocą C lub C++. Prosta składnia tych języków, ich wysoka wydajność i ogromne możliwości zapewniły im wierną rzeszę profesjonalnych użytkowników, wielką popularność w instytucjach naukowych oraz liczne „potomstwo” w postaci języków programowania wykorzystujących mechanizmy i konstrukcje wprowadzone po raz pierwszy właśnie w C i C++.

Jeśli chcesz poznać podstawy programowania przy użyciu najpopularniejszego narzędzia do tworzenia aplikacji dla Windows, nie mogłeś lepiej trafić! Książka Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++ wprowadzi Cię w świat programowania proceduralnego w C i zorientowanego obiektowo w C++. Dowiesz się, jak zainstalować i wykorzystywać środowisko Visual Studio 2012, poznasz techniki stosowane przez programistów oraz nauczysz się samodzielnie budować programy. Uważna lektura pozwoli Ci opanować języki C i C++ w takim stopniu, aby dalsza nauka nie stanowiła najmniejszego problemu.

Przeczytaj i poznaj:

 • metody instalacji i konfiguracji środowiska Visual Studio 2012
 • sposoby kompilacji, budowania, poprawiania i uruchamiania programów
 • strukturę kodu programów i konstrukcje programistyczne w językach C i C++
 • instrukcje warunkowe, operatory i funkcje
 • operacje wejścia-wyjścia, strumienie oraz działania na zbiorach danych
 • podstawy programowania zorientowanego obiektowo
 • dziedziczenie i polimorfizm, szablony i iteratory oraz obsługę sytuacji wyjątkowych

Programowanie to nic trudnego, przekonaj się o tym jeszcze dziś!

Wstęp (11)

 • Język C (11)
 • Język C++ (12)
 • Zawartość książki (14)
 • Trochę teorii (15)
  • Kod maszynowy (15)
  • Asembler (16)
  • Interpreter (16)
  • Kompilator (17)
  • Kompilator JIT (18)
  • Problem jajka i kury (18)
CZĘŚĆ I. ŚRODOWISKO PRACY (19)

Rozdział 1. Środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio Express 2012 (21)

 • Pobranie programu instalacyjnego (21)
 • Instalacja (24)
 • Pierwsze uruchomienie (26)
 • Instalacja pakietu polonizującego (28)
 • Uruchamianie (30)
 • Wybór języka interfejsu użytkownika (32)
 • Rejestracja (33)
 • Tworzenie nowego projektu (35)
 • Tworzenie zbiorów tekstu źródłowego programu (38)
 • Kompilacja rozwiązania (42)
 • Wybór wariantu kompilacji (44)
 • Usuwanie błędów kompilacji (45)
 • Zapisywanie zmian w tekście źródłowym (48)
 • Uruchamianie programu spoza środowiska (48)
 • Kończenie pracy (49)
CZĘŚĆ II. JĘZYK C (51)

Rozdział 2. Wprowadzanie, wyprowadzanie i przechowywanie danych (53)

 • Podprogram główny (53)
 • Umieszczanie tekstu na ekranie (55)
 • Komentarze (61)
 • Przechowywanie danych w pamięci (63)
  • Literały (63)
  • Deklaracja a definicja (63)
  • Definiowanie zmiennej (65)
  • Całkowite typy danych (65)
  • Znakowe typy danych (68)
  • Zmiennoprzecinkowe typy danych (69)
  • Nazywanie zmiennych (70)
  • Deklarowanie własnych typów danych (71)
 • Obliczenia (71)
  • Operacje algebraiczne (71)
  • Operacje bitowe (73)
  • Skracanie wyrażeń algebraicznych (74)
 • Wyprowadzanie danych (77)
 • Rzutowanie typów danych (81)
 • Zmienne tymczasowe (82)
 • Pobieranie informacji o zmiennych (83)
 • Pobieranie danych z klawiatury (86)
 • Śledzenie realizacji programu (90)
  • Krokowa realizacja programu (91)
  • Podgląd zawartości zmiennych (92)
  • Pułapki (94)
 • Podsumowanie (94)
Rozdział 3. Konstrukcje warunkowe i typy wyliczeniowe (97)

 • Zmienne i wyrażenia logiczne (98)
  • Wartości logiczne (98)
  • Zmienne logiczne (98)
  • Wyrażenia logiczne (99)
 • Instrukcja warunkowa (102)
 • Operator warunkowy (106)
 • Typy wyliczeniowe (109)
  • Definiowanie typu wyliczeniowego (109)
  • Wartości liczbowe wyliczeń (110)
  • Używanie zmiennych typów wyliczeniowych (111)
  • Konwersja typów wyliczeniowych i liczbowych (112)
 • Konstrukcja warunkowa (113)
 • Podsumowanie (120)
Rozdział 4. Struktury i unie (123)

 • Struktury (124)
  • Deklarowanie struktury (125)
  • Definiowanie zmiennej strukturalnej (126)
  • Korzystanie z pól struktury (127)
  • Zagnieżdżanie struktur (129)
  • Kopiowanie zmiennych strukturalnych (133)
 • Unie (134)
  • Deklarowanie unii (135)
  • Definiowanie unii (135)
  • Korzystanie z pól unii (135)
  • Unie anonimowe w strukturach (136)
 • Podsumowanie (138)
Rozdział 5. Pętle, tablice i zmienne łańcuchowe (141)

 • Pętle (142)
  • Pętla while (143)
  • Pętla do...while (146)
  • Pętla for (149)
  • Przerywanie pętli (151)
 • Tablice (154)
  • Definicja tablicy (154)
  • Zajętość pamięci tablicy (156)
  • Dostęp do elementów tablicy (157)
  • Tablice wielowymiarowe (158)
  • Zerowanie istniejącej tablicy (160)
 • Zmienne łańcuchowe (161)
  • Definiowanie zmiennej łańcuchowej (163)
  • Wypisywanie tekstu na ekranie (164)
  • Generowanie tekstu (166)
  • Przypisywanie i kopiowanie tekstu (167)
  • Scalanie napisów (171)
  • Wprowadzanie tekstu z klawiatury (172)
  • Pomiar długości tekstu (175)
  • Porównywanie napisów (177)
  • Wyszukiwanie fragmentów tekstu (179)
  • Podprogramy standardowe operujące na znakach (183)
 • Podsumowanie (184)
Rozdział 6. Programowanie proceduralne (187)

 • Techniki podziału na podprogramy (188)
 • Podprogramy bezparametrowe (189)
 • Zmienne globalne i lokalne (193)
  • Zmienne lokalne (194)
  • Zmienne globalne (195)
  • Statyczne zmienne lokalne (198)
 • Parametry podprogramów (199)
  • Parametry typów prostych (200)
  • Parametry tablicowe (201)
  • Parametry typów złożonych (203)
  • Parametry typu łańcuchowego (206)
 • Zwracanie wyniku działania podprogramu (207)
  • Zwracanie wyniku przez return (208)
  • Zwracanie wyników przez parametry (209)
 • Deklaracje podprogramów (211)
 • Podprogramy biblioteki standardowej (212)
  • stdlib.h (212)
  • math.h (213)
  • time.h (214)
  • conio.h (215)
 • Rekurencja (215)
  • Rekurencja jako odpowiednik pętli (216)
  • Algorytmy rekurencyjne (217)
  • Stos wywołań podprogramów (218)
 • Program przykładowy (220)
 • Podsumowanie (225)
Rozdział 7. Operacje wejścia-wyjścia (227)

 • Terminologia (228)
  • Zbiory danych (228)
  • Strumień danych (230)
  • Strumienie standardowe (231)
 • Wejście i wyjście standardowe (231)
  • Podprogramy wprowadzania i wyprowadzania danych (232)
  • Uruchamianie programów wsadowych (233)
  • Potoki (236)
  • Filtry (239)
 • Współpraca z systemem operacyjnym (241)
  • Wiersz polecenia (241)
  • Ustalanie treści wiersza polecenia (242)
  • Kod wyniku działania programu (243)
 • Zbiory (245)
  • Zmienna plikowa (245)
  • Otwieranie zbioru dyskowego (245)
  • Zamykanie zbioru dyskowego (247)
  • Zapisywanie danych tekstowych (248)
  • Odczytywanie danych tekstowych (249)
  • Stwierdzanie osiągnięcia końca zbioru (250)
  • Powtórne odczytanie zbioru (251)
  • Przykład odczytywania informacji ze zbioru tekstowego (252)
  • Binarny zapis informacji (254)
  • Zapisywanie danych binarnych (255)
  • Odczytywanie danych binarnych (257)
  • Zmienne łańcuchowe w zbiorach binarnych (258)
  • Pozycja w zbiorze binarnym (261)
  • Pobieranie rozmiaru zbioru (263)
  • Przykład korzystania ze zbioru binarnego (264)
  • Opróżnianie buforów zapisu (269)
 • Podsumowanie (270)
Rozdział 8. Dynamiczne gospodarowanie pamięcią operacyjną (273)

 • Informacje podstawowe (274)
  • Adresacja pamięci (274)
  • Typy bloków pamięci (276)
  • Terminologia (277)
 • Zmienne wskaźnikowe (278)
  • Definicja (278)
  • Pobranie adresu zmiennej (279)
  • Amorficzna zmienna wskaźnikowa (280)
  • Dereferencja (281)
  • Zmiana przyporządkowania (282)
  • Zmienne wskaźnikowe a tablice (283)
  • Zmienne wskaźnikowe a struktury i unie (284)
  • Zmienne wskaźnikowe a zmienne łańcuchowe (285)
  • Rozmiar wskaźnika (286)
 • Pamięć przydzielana dynamicznie (288)
  • Alokowanie bloku pamięci (289)
  • Zmiana rozmiaru bloku pamięci (292)
  • Zwalnianie bloku pamięci (295)
  • Dynamiczna alokacja pamięci na stosie (298)
 • Operacje na blokach pamięci (299)
  • Zapełnianie bloku pamięci (299)
  • Kopiowanie zawartości bloku pamięci (302)
  • Porównywanie zawartości bloków pamięci (307)
  • Wyszukiwanie bajtu (310)
 • Podsumowanie (311)
Rozdział 9. Programowanie wielomodułowe (313)

 • Jednostki kompilacji (314)
  • Dodawanie nowej jednostki kompilacji (314)
  • Zmiana nazwy zbioru (316)
  • Usuwanie jednostki kompilacji (317)
 • Podprogramy (317)
  • Deklaracje podprogramów (318)
  • W różnych jednostkach kompilacji (320)
 • Zmienne globalne (321)
 • Zbiory nagłówkowe (322)
 • Kompilacja warunkowa (323)
  • Warianty generowania kodu (323)
  • Kompilacja warunkowa (324)
  • Asercje (325)
 • Podsumowanie (327)
CZĘŚĆ III. JĘZYK C++ (329)

Rozdział 10. Składnia języka C++ (331)

 • Zbiory nagłówkowe (331)
 • Zmienne (332)
  • Definiowanie zmiennych (332)
  • Typy złożone (333)
  • Atrybut const (333)
  • Wartości stałe (334)
  • Referencje (335)
 • Podprogramy (338)
  • Parametry typu const (338)
  • Parametry przekazywane przez referencję (339)
  • Przeciążanie podprogramów (340)
  • Argumenty domyślne (342)
 • Rzutowanie typów danych (343)
 • Podsumowanie (345)
Rozdział 11. Przestrzenie nazw (347)

 • Tworzenie i rozszerzanie przestrzeni nazw (348)
 • Używanie przestrzeni nazw (349)
 • Wymuszanie użycia przestrzeni nazw (351)
  • Używanie wybranych symboli (351)
  • Używanie przestrzeni nazw (352)
  • Przemianowywanie przestrzeni nazw (352)
 • Anonimowe przestrzenie nazw (353)
 • Podsumowanie (354)
Rozdział 12. Programowanie obiektowe (355)

 • Struktury danych (355)
  • Deklaracja struktury (355)
  • Pola statyczne (356)
  • Konstruktor (357)
  • Destruktor (367)
  • Atrybuty dostępności (371)
  • Metody (373)
  • Wskaźnik this (381)
 • Hermetyzacja struktur danych (382)
 • Struktury, klasy, obiekty (387)
 • Podsumowanie (388)
Rozdział 13. Dziedziczenie i polimorfizm (391)

 • Dziedziczenie (392)
  • Klasa bazowa (392)
  • Klasa pochodna (393)
  • Hierarchia klas (394)
  • Dziedziczenie a zawieranie (394)
  • Konstruktory klas pochodnych (396)
  • Destruktory klas pochodnych (398)
  • Przykrywanie metod (399)
  • Dziedziczenie wielobazowe (401)
  • Przykład (407)
 • Polimorfizm w dziedziczeniu (411)
  • Kiedy dziedziczenie i przykrywanie metod nie wystarczają (411)
  • Metody wirtualne (413)
  • Konstruktory i destruktory (423)
 • Dynamiczna identyfikacja typów (424)
  • Mechanizm RTTI (424)
  • Rzutowanie dynamiczne (426)
  • Uwagi (428)
 • Podsumowanie (428)
Rozdział 14. Przeciążanie operatorów (431)

 • Operatory (432)
 • Przeciążanie operatorów symbolicznych (433)
  • Binarne operatory arytmetyczne (433)
  • Unarne operatory arytmetyczne (434)
  • Operatory porównania (436)
  • Operatory logiczne (437)
  • Operatory bitowe (438)
  • Operator przypisania (438)
  • Operatory zespolone (440)
  • Operator indeksowy (440)
  • Operatory adresowe (442)
  • Pozostałe operatory (442)
 • Operatory konwersji (443)
 • Podsumowanie (444)
Rozdział 15. Programowanie uogólnione (445)

 • Szablony podprogramów (446)
  • Zapisywanie szablonu (447)
  • Wyszczególnienie szablonu (448)
  • Specjalizowanie szablonu (450)
 • Szablony klas (451)
  • Szablony metod (452)
  • Zapisywanie szablonu (453)
  • Wyszczególnienie szablonu (454)
  • Szablony zależne od wartości liczbowych (455)
  • Argumenty domyślne szablonu (456)
  • Specjalizowanie szablonu (457)
 • Zaawansowane szablony (460)
  • Szablony cechujące (460)
  • Klasy określające reguły (461)
 • Podsumowanie (465)
Rozdział 16. Zmienne łańcuchowe i strumienie (467)

 • Zmienne łańcuchowe (468)
  • Obiektowe typy łańcuchowe (468)
  • Tworzenie zmiennej łańcuchowej (470)
  • Zmiana zawartości zmiennej łańcuchowej (470)
  • Pobieranie długości tekstu (471)
  • Pobieranie treści (471)
  • Porównywanie tekstu (472)
  • Dostęp do pojedynczych znaków (473)
  • Wyszukiwanie fragmentów tekstu (474)
  • Pobieranie wycinka tekstu (476)
 • Strumienie standardowe (476)
  • Podstawowe klasy strumieni (476)
  • Strumienie standardowe (477)
  • Operatory strumieniowe (478)
  • Wyprowadzanie informacji (478)
  • Formatowanie wyprowadzanych danych (479)
  • Wprowadzanie danych (480)
  • Wykrywanie końca danych wejściowych (482)
 • Strumienie zbiorów pamięci masowej (482)
  • Tryby otwarcia zbioru (483)
  • Otwieranie zbioru (484)
  • Zamykanie zbioru (485)
  • Serializacja i deserializacja danych (485)
  • Zbiory binarne (485)
 • Strumienie wirtualne (490)
  • Wirtualny strumień wejściowy (490)
  • Wirtualny strumień wyjściowy (491)
 • Podsumowanie (492)
Rozdział 17. Obsługa sytuacji wyjątkowych (495)

 • Sytuacje wyjątkowe (496)
  • Opis obiektowy (497)
  • Terminologia (498)
  • Wydajność (498)
  • Standardowe klasy sytuacji wyjątkowych (499)
 • Obsługa sytuacji wyjątkowych (501)
  • Blok chroniony (501)
  • Zgłaszanie sytuacji wyjątkowej (502)
  • Blok obsługi sytuacji wyjątkowych (504)
  • Zmienne w bloku chronionym (509)
 • Specyfikacje sytuacji wyjątkowych (509)
  • Specyfikacja sytuacji wyjątkowej (510)
  • Specyfikacja pusta (511)
  • Specyfikacja noexcept (512)
 • Podsumowanie (513)
Rozdział 18. Iteratory (515)

 • Teoria iteratorów (516)
  • Postać iteratora (516)
  • Rodzaje iteratorów (516)
  • Operacje wykonywane na iteratorze (518)
 • Iteratory standardowe (519)
  • Szablon std::iterator (520)
  • Zwyczajowe nazwy klas iteratorów (520)
  • Pobieranie iteratorów (521)
  • Przemieszczanie iteratora (522)
  • Pomiar odległości iteratorów (523)
 • Własne klasy iteratorów (524)
  • Przykładowa klasa kontenera (525)
  • Klasa iteratora (526)
  • Pola i ich inicjalizacja (526)
  • Przeciążenie operatorów (527)
  • Metody tworzące iteratory (530)
  • Całość klasy kontenera i iteratora (530)
  • Iterowanie kolekcji z wykorzystaniem iteratorów (531)
  • Przemieszczenie i odległość (532)
  • Program przykładowy (532)
 • Podsumowanie (534)
Rozdział 19. Biblioteka standardowa STL (537)

 • Pojęcia podstawowe (538)
  • Alokatory (538)
  • Pary (539)
 • Kontenery (540)
  • Podstawowe struktury przechowywania danych (540)
  • Podstawowe operacje (541)
  • Tablica dynamiczna (543)
  • Tablica segmentowa (548)
  • Lista (550)
 • Adaptery (553)
  • Stos (553)
  • Kolejka (555)
  • Tablica asocjacyjna (558)
  • Zbiory elementów (562)
 • Algorytmy (564)
  • Zamiana wartości (565)
  • Zliczanie elementów (565)
  • Określanie wartości skrajnych (565)
  • Porównywanie elementów (566)
  • Kopiowanie elementów (567)
  • Zapełnianie podzbioru elementów (568)
  • Porządkowanie elementów (568)
 • Podsumowanie (569)
Rozdział 20. Programowanie wielomodułowe (571)

 • Przestrzenie nazw (571)
 • Klasy (572)
 • Szablony (572)
 • Podsumowanie (573)
Dodatek. Tabela kodów znaków ASCII (575)

Skorowidz (581)

Najczęściej kupowane razem:
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++ plus Jak pozostać anonimowym w sieci plus Tablice informatyczne. Linux. Wydanie III
Cena zestawu: 116,27 zł 136,80 zł
Oszczędzasz: 20,53 zł (15%)
Dodaj do koszyka
zestaw0 Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++
Najczęściej kupowane razem ebooki:
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++ plus ABC Linux. Wydanie II plus Jak pozostać anonimowym w sieci
Cena zestawu: 136,76 zł 160,90 zł
Oszczędzasz: 24,14 zł (15%)
Dodaj do koszyka
zestaw0 Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
6
(0)
5
(1)
4
(1)
3
(2)
2
(0)
1
(0)

Liczba ocen: 4

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 5 

Cenna lektura, szczególnie dla bardziej zaawansowanych. Pan Radosław łagodnie wprowadza w tematykę i szczegółowo wyjaśnia. Kilka braków, ale doczytałem w sieci.
  Ocena : 4 

Bardzo fajna książka polskiego autora. Szkoda, że tak mało polskich specjalistów podejmuje sie tej tematyki. Polecam
  Ocena : 3 

Po spisie treści widać, że to kolejne źródło płytkich wieści.
  Ocena : 3 

W tematyce C i C++ istnieje wiele innych wybitnych książek, które niestety przyćmiewają tą publikacje. Jestem zmuszony ocenić jako przeciętną, ponieważ nie dostarcza pełnej wiedzy. Do nauki języka polecam co innego. Podoba mi się natomiast pomysł z wmieszaniem Visual Studio 2012, jednak tego też jest za mało.