Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
Matematyka Europejczyka. Poradni...

Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w szkole podstawowej. Klasa 5

Autorzy: ,

Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w szkole podstawowej. Klasa 5
okładka przód okładka tył
Stron: 136
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Helion Edukacja
Cena:
17,90 zł

PLAN REALIZACJI PROGRAMU (9)

  • CELE KSZTAŁCENIA (10)
PROPONOWANA MAKSYMALNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONYCH NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁY (61)

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE TREŚCI PODRĘCZNIKA (63)

SZCZEGÓŁOWE KOMENTARZE DO TREŚCI PODRĘCZNIKA (67)

 • 1. Liczby naturalne (67)
  • 1.1. Odczytywanie i zapisywanie liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym (67)
  • 1.2. Porównywanie liczb, oś liczbowa (68)
  • 1.3. Szacowanie wyników (68)
  • 1.4. Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych (69)
  • 1.5. Mnożenie pamięciowe i pisemne (70)
  • 1.6. Dzielenie pamięciowe i pisemne (71)
  • 1.7. Kolejność wykonywania działań (72)
  • 1.8. Praca z kalkulatorem (72)
  • 1.9. Tabele - odczytywanie i tworzenie (73)
  • 1.10. Równania (74)
  • 1.11. Dzielniki i wielokrotności liczb naturalnych (74)
  • 1.12. Cechy podzielności liczb naturalnych (75)
  • 1.13. Liczby pierwsze i złożone (76)
  • 1.14. Rozkład na czynniki pierwsze (77)
 • 2. Ułamki zwykłe (77)
  • 2.1. Ułamki i liczby mieszane (78)
  • 2.2. Ułamek jako iloraz (78)
  • 2.3. Rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych (79)
  • 2.4. Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika (80)
  • 2.5. Porównywanie ułamków zwykłych (80)
  • 2.6. Ułamki zwykłe na osi liczbowej (81)
  • 2.7. Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach (81)
  • 2.8. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach (82)
  • 2.9. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach (82)
  • 2.10. Mnożenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne (83)
  • 2.11. Obliczanie ułamka danej liczby (84)
  • 2.12. Liczba i jej odwrotność (84)
  • 2.13. Dzielenie ułamków przez liczby naturalne (85)
 • 3. Ułamki dziesiętne (85)
  • 3.1. Zapis ułamków dziesiętnych (85)
  • 3.2. Odczytywanie ułamków dziesiętnych (86)
  • 3.3. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne (86)
  • 3.4. Ułamki dziesiętne na osi liczbowej (87)
  • 3.5. Równość ułamków dziesiętnych (87)
  • 3.6. Porównywanie ułamków dziesiętnych (88)
  • 3.7. Dodawanie pamięciowe ułamków dziesiętnych (88)
  • 3.8. Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym (89)
  • 3.9. Odejmowanie pamięciowe ułamków dziesiętnych (90)
  • 3.10. Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym (91)
  • 3.11. Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne (91)
  • 3.12. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne (92)
  • 3.13. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 itd. (93)
  • 3.14. Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych (93)
  • 3.15. Pojęcie procentu (94)
 • 4. Figury płaskie (94)
  • 4.1. Podstawowe figury geometryczne (94)
  • 4.2. Proste oraz odcinki równoległe i prostopadłe (95)
  • 4.3. Odległość punktu od prostej (95)
  • 4.4. Rodzaje kątów (95)
  • 4.5. Kąty przyległe i wierzchołkowe (96)
  • 4.6. Wielokąty, obwód wielokąta (97)
  • 4.7. Trójkąt i jego własności (99)
  • 4.8. Rodzaje trójkątów (99)
  • 4.9. Konstrukcje trójkątów (101)
  • 4.10. Prostokąt i kwadrat (101)
  • 4.11. Równoległobok i romb (102)
  • 4.12. Trapez (103)
  • 4.13. Klasyfikacja czworokątów (104)
  • 4.14. Wielokąty w skali (104)
 • 5. Pola wielokątów (105)
  • 5.1. Pole figury (105)
  • 5.2. Jednostki pola (105)
  • 5.3. Pole prostokąta i kwadratu (106)
  • 5.4. Pole równoległoboku (107)
  • 5.5. Pole rombu (108)
  • 5.6. Wysokości trójkąta (108)
  • 5.7. Pole trójkąta (109)
  • 5.8. Pole trapezu (110)
 • 6. Figury przestrzenne (111)
  • 6.1. Prostopadłościany (111)
  • 6.2. Graniastosłupy proste (112)
  • 6.3. Siatki prostopadłościanów (112)
  • 6.4. Siatki graniastosłupów (113)
  • 6.5. Pole powierzchni prostopadłościanu (114)
Konkursy (115)

 • PROPOZYCJE KONKURSÓW (116)
  • Przykładowe zasady (116)
Scenariusze wybranych lekcji (119)

 • Scenariusz 1. Temat: Dzielenie pamięciowe i pisemne (120)
 • Scenariusz 2. Temat: Równania, cz. 1. (122)
 • Scenariusz 3. Temat: Cechy podzielności liczb (125)
 • Scenariusz 4. Temat: Wysokości trójkąta (128)
 • Scenariusz 5. Temat: Figury przestrzenne (131)
Najczęściej kupowane razem:
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w szkole podstawowej. Klasa 5 plus Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Klasa 5. Część 3 plus Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Klasa 6. Część 3
Cena zestawu: 37,13 zł 43,70 zł
Oszczędzasz: 6,57 zł (15%)
Dodaj do koszyka
zestaw0 Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w szkole podstawowej. Klasa 5
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
Głowa do liczb
Barbara Oakley
Cena: 39,00 zł
Cena: 9,90 zł
Cena: 9,90 zł
Cena: 7,90 zł
Cena: 9,90 zł