Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
JavaScript i jQuery. Nieoficjaln...

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik

Autor: 

Ocena:
   4.5/6  Opinie  (60)
Stron: 536 Stron (w wersji papierowej): 536
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka) 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Helion
Wydawca: Helion
Cena:
79,00 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 15,80 zł
63,20 zł 79,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Druk
Książka drukowana
79,00 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
63,20 zł
79,00 zł

Buduj zaawansowane i interaktywne strony WWW!

JavaScript ma za sobą długą historię, w której bywały okresy lepsze i gorsze. Czasem język ten był wręcz masowo blokowany w przeglądarkach. Jednak te czasy minęły. W tej chwili nie obejdzie się bez niego żadna poważna aplikacja internetowa lub choć trochę bardziej zaawansowana strona WWW. Użytkownicy serwisów internetowych wymuszają na projektantach coraz nowsze i lepsze rozwiązania. Dlatego na rynku wciąż pojawiają się dodatkowe narzędzia dla języka JavaScript, które ułatwiają wykorzystanie jego potencjału.

Najpopularniejszym dodatkiem tego typu jest biblioteka jQuery. Genialna w swojej prostocie, z ogromnymi możliwościami, zdobyła uznanie wszystkich programistów JavaScriptu. Nie potrafią sobie oni wyobrazić programowania bez jej wykorzystania. W tej książce znajdziesz najlepsze techniki, jakie oferuje JavaScript. Nauczysz się nawigować po drzewie DOM, modyfikować zachowanie elementów oraz obsługiwać zdarzenia. Poznasz również narzędzia, które ułatwią Ci pracę oraz debugowanie kodu. Jest to obowiązkowa pozycja dla każdego projektanta stron internetowych. Musisz ją mieć!

Dzięki tej książce:

 • poznasz podstawy języka JavaScript
 • zobaczysz, jak jQuery potrafi ułatwić pracę z JavaScriptem
 • opanujesz mechanizm zdarzeń w jQuery
 • zbudujesz lepszą i ciekawszą witrynę!

Twórz atrakcyjne strony WWW. Wzbogać kod HTML o animacje, interaktywność i dynamiczne efekty wizualne!

 • Nieoficjalna czołówka (11)
 • Wprowadzenie (15)
Cześć I. Wprowadzenie do języka JavaScript (33)
Rozdział 1. Pierwszy program w języku JavaScript (35)
 • Wprowadzenie do programowania (36)
  • Czym jest program komputerowy? (38)
 • Jak dodać kod JavaScript do strony? (38)
  • Zewnętrzne pliki JavaScript (40)
 • Pierwszy program w języku JavaScript (42)
 • Dodawanie tekstu do stron (45)
 • Dołączanie zewnętrznych plików JavaScript (46)
 • Wykrywanie błędów (48)
  • Konsola JavaScript w przeglądarce Firefox (48)
  • Wyświetlanie okna dialogowego błędów w Internet Explorerze 9 (50)
  • Konsola błędów w przeglądarce Chrome (51)
  • Konsola błędów w przeglądarce Safari (51)
Rozdział 2. Gramatyka języka JavaScript (55)
 • Instrukcje (55)
 • Wbudowane funkcje (56)
 • Typy danych (56)
  • Liczby (57)
  • Łańcuchy znaków (57)
  • Wartości logiczne (58)
 • Zmienne (59)
  • Tworzenie zmiennych (59)
  • Używanie zmiennych (62)
 • Używanie typów danych i zmiennych (63)
  • Podstawowe operacje matematyczne (64)
  • Kolejność wykonywania operacji (65)
  • Łączenie łańcuchów znaków (65)
  • Łączenie liczb i łańcuchów znaków (66)
  • Zmienianie wartości zmiennych (67)
 • Przykład - używanie zmiennych do tworzenia komunikatów (69)
 • Przykład - pobieranie informacji (70)
 • Tablice (72)
  • Tworzenie tablic (74)
  • Używanie elementów tablicy (75)
  • Dodawanie elementów do tablicy (76)
  • Usuwanie elementów z tablicy (79)
 • Przykład - zapisywanie danych na stronie za pomocą tablic (79)
 • Krótka lekcja o obiektach (82)
 • Komentarze (85)
  • Kiedy używać komentarzy? (86)
  • Komentarze w tej książce (87)
Rozdział 3. Dodawanie struktur logicznych i sterujących (89)
 • Programy reagujące inteligentnie (89)
  • Podstawy instrukcji warunkowych (91)
  • Uwzględnianie planu awaryjnego (94)
  • Sprawdzanie kilku warunków (94)
  • Bardziej skomplikowane warunki (97)
  • Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych (99)
  • Wskazówki na temat pisania instrukcji warunkowych (100)
 • Przykład - używanie instrukcji warunkowych (101)
 • Obsługa powtarzających się zadań za pomocą pętli (104)
  • Pętle while (104)
  • Pętle i tablice (106)
  • Pętle for (107)
  • Pętle do-while (109)
 • Funkcje - wielokrotne korzystanie z przydatnego kodu (110)
  • Krótki przykład (112)
  • Przekazywanie danych do funkcji (113)
  • Pobieranie informacji z funkcji (114)
  • Unikanie konfliktów między nazwami zmiennych (116)
 • Przykład - prosty quiz (118)
Cześć II. Wprowadzenie do biblioteki jQuery (125)
Rozdział 4. Wprowadzenie do jQuery (127)
 • Kilka słów o bibliotekach JavaScript (127)
 • Jak zdobyć jQuery? (129)
 • Dodawanie jQuery do strony (132)
 • Podstawowe informacje o modyfikowaniu stron WWW (134)
 • Zrozumieć DOM (138)
 • Pobieranie elementów stron na sposób jQuery (140)
  • Proste selektory (141)
  • Selektory zaawansowane (143)
  • Filtry jQuery (146)
  • Zrozumienie kolekcji jQuery (148)
 • Dodawanie treści do stron (149)
  • Zastępowanie i usuwanie wybranych elementów (152)
 • Ustawianie i odczyt atrybutów znaczników (154)
  • Klasy (154)
  • Odczyt i modyfikacja właściwości CSS (155)
  • Jednoczesna zmiana wielu właściwości CSS (157)
 • Odczyt, ustawienia i usuwanie atrybutów HTML (159)
 • Wykonanie akcji na każdym elemencie kolekcji (160)
  • Funkcje anonimowe (160)
  • this oraz $(this) (162)
 • Automatycznie tworzone, wyróżniane cytaty (163)
  • Opis rozwiązania (164)
  • Kod rozwiązania (165)
Rozdział 5. Akcja i reakcja - ożywianie stron za pomocą zdarzeń (169)
 • Czym są zdarzenia? (169)
  • Zdarzenia związane z myszą (171)
  • Zdarzenia związane z dokumentem i oknem (172)
  • Zdarzenia związane z formularzami (173)
  • Zdarzenia związane z klawiaturą (174)
 • Obsługa zdarzeń przy użyciu jQuery (174)
 • Przykład - wyróżnianie wierszy tabeli (177)
 • Zdarzenia specyficzne dla biblioteki jQuery (181)
  • Oczekiwanie na wczytanie kodu HTML (182)
  • Zdarzenia biblioteki jQuery (183)
  • Obiekt reprezentujący zdarzenie (185)
  • Blokowanie standardowych reakcji na zdarzenia (186)
  • Usuwanie zdarzeń (187)
 • Zaawansowane zarządzanie zdarzeniami (188)
 • Inne sposoby stosowania funkcji bind() (189)
 • Przykład - jednostronicowa lista FAQ (191)
  • Omówienie zadania (191)
  • Tworzenie kodu (192)
Rozdział 6. Animacje i efekty (197)
 • Efekty biblioteki jQuery (197)
  • Podstawowe wyświetlanie i ukrywanie (198)
  • Wygaszanie oraz rozjaśnianie elementów (200)
  • Przesuwanie elementów (202)
 • Przykład: wysuwany formularz logowania (202)
  • Tworzenie kodu (203)
 • Animacje (205)
  • Tempo animacji (207)
 • Wykonywanie operacji po zakończeniu efektu (209)
 • Przykład: animowany pasek ze zdjęciami (211)
  • Tworzenie kodu (213)
Cześć III. Dodawanie mechanizmów do stron WWW (217)
Rozdział 7. Efekty związane z rysunkami (219)
 • Zamiana rysunków (219)
  • Zmienianie atrybutu src rysunków (220)
  • Wstępne wczytywanie rysunków (221)
  • Efekt rollover z użyciem rysunków (222)
 • Przykład - dodawanie efektu rollover z użyciem rysunków (223)
  • Omówienie zadania (224)
  • Tworzenie kodu (225)
 • Przykład - galeria fotografii z efektami wizualnymi (228)
  • Omówienie zadania (228)
  • Tworzenie kodu (230)
 • Wzbogacona galeria z wtyczką FancyBox biblioteki jQuery (234)
  • Podstawy (235)
  • Tworzenie galerii zdjęć (237)
  • Personalizacja efektu FancyBox (238)
 • Przykład - galeria fotografii oparta na wtyczce FancyBox (244)
Rozdział 8. Usprawnianie nawigacji (249)
 • Podstawowe informacje o odnośnikach (249)
  • Pobieranie odnośników w kodzie JavaScript (249)
  • Określanie lokalizacji docelowej (250)
  • Blokowanie domyślnego działania odnośników (251)
 • Otwieranie zewnętrznych odnośników w nowym oknie (252)
 • Tworzenie nowych okien (255)
  • Właściwości okien (255)
 • Otwieranie stron w okienku na pierwotnej stronie (259)
  • Przykład - otwieranie strony na stronie (262)
 • Animowane menu nawigacyjne (263)
  • Kod HTML (264)
  • Kod CSS (266)
  • Kod JavaScript (268)
  • Przykład (268)
Rozdział 9. Wzbogacanie formularzy (271)
 • Wprowadzenie do formularzy (271)
  • Pobieranie elementów formularzy (273)
  • Pobieranie i ustawianie wartości elementów formularzy (275)
  • Sprawdzanie stanu przycisków opcji i pól wyboru (276)
  • Zdarzenia związane z formularzami (277)
 • Inteligentne formularze (281)
  • Aktywowanie pierwszego pola formularza (282)
  • Wyłączanie i włączanie pól (283)
  • Ukrywanie i wyświetlanie opcji formularza (284)
 • Przykład - proste wzbogacanie formularza (285)
  • Aktywowanie pola (286)
  • Wyłączanie pól formularza (286)
  • Ukrywanie pól formularza (289)
 • Walidacja formularzy (291)
  • Wtyczka Validation (293)
  • Podstawowa walidacja (294)
  • Zaawansowana walidacja (297)
  • Określanie stylu komunikatów o błędach (302)
 • Przykład zastosowania walidacji (303)
  • Prosta walidacja (303)
  • Walidacja zaawansowana (305)
  • Walidacja pól wyboru i przycisków opcji (308)
  • Formatowanie komunikatów o błędach (311)
Rozdział 10. Rozbudowa interfejsu stron WWW (313)
 • Organizowanie informacji przy użyciu kart (314)
  • Kod HTML (315)
  • Kod CSS (316)
  • Kod JavaScript (319)
  • Przykład - panel kart (320)
 • Dodawanie sliderów (325)
  • Stosowanie slidera AnythingSlider (326)
  • Przykład - AnythingSlider (327)
  • Modyfikowanie wyglądu slidera (329)
  • Modyfikacja działania slidera (332)
 • Określanie wielkości i położenia elementów strony (333)
  • Określanie wysokości i szerokości elementów (334)
  • Określanie położenia elementu na stronie (337)
  • Uwzględnianie przewinięcia strony (339)
 • Dodawanie etykietek ekranowych (340)
  • Kod HTML (340)
  • Kod CSS (342)
  • Kod JavaScript (343)
  • Przykład - etykiety ekranowe (344)
Cześć IV. AJAX - komunikacja z serwerem sieciowym (355)
Rozdział 11. Wprowadzenie do AJAX-a (357)
 • Czym jest AJAX? (357)
 • AJAX - podstawy (360)
  • Elementy układanki (360)
  • Komunikacja z serwerem sieciowym (362)
 • AJAX w bibliotece jQuery (365)
  • Używanie funkcji load() (365)
  • Przykład - korzystanie z funkcji load() (368)
  • Funkcje get() i post() (372)
  • Formatowanie danych przesyłanych na serwer (373)
  • Przetwarzanie danych zwróconych z serwera (376)
  • Obsługa błędów (380)
  • Przykład - korzystanie z funkcji get() (380)
 • Format JSON (386)
  • Dostęp do danych z obiektów JSON (388)
  • Złożone obiekty JSON (389)
Rozdział 12. Flickr oraz Google Maps (393)
 • Prezentacja JSONP (393)
 • Dodawanie do witryny kanału Flickr (395)
  • Tworzenie adresu URL (395)
  • Stosowanie funkcji $.getJSON() (398)
  • Prezentacja danych kanału Flickr w formacie JSON (398)
 • Przykład - dodawanie zdjęć z Flickr na własnej stronie (400)
 • Wyświetlanie na własnej stronie map Google Maps (404)
  • Określanie lokalizacji na mapie (407)
  • Inne opcje wtyczki GoMap (409)
  • Dodawanie znaczników (411)
  • Dodawanie okienek informacyjnych do znaczników (415)
 • Przykład zastosowania wtyczki GoMap (415)
Cześć V. Rozwiązywanie problemów, wskazówki i sztuczki (419)
Rozdział 13. Wykorzystywanie wszystkich możliwości jQuery (421)
 • Przydatne informacje i sztuczki związane z jQuery (421)
  • $() to to samo, co jQuery() (421)
  • Zapisywanie pobranych elementów w zmiennych (422)
  • Jak najrzadsze dodawanie treści (423)
  • Optymalizacja selektorów (425)
 • Korzystanie z dokumentacji jQuery (426)
  • Czytanie dokumentacji na stronie jQuery (430)
 • Poruszanie się po DOM (432)
 • Inne funkcje do manipulacji kodem HTML (438)
 • Zaawansowana obsługa zdarzeń (441)
Rozdział 14. Zaawansowane techniki języka JavaScript (445)
 • Stosowanie łańcuchów znaków (445)
  • Określanie długości łańcucha (446)
  • Zmiana wielkości znaków w łańcuchu (446)
  • Przeszukiwanie łańcuchów znaków: zastosowanie indexOf() (447)
  • Pobieranie fragmentu łańcucha przy użyciu metody slice() (449)
 • Odnajdywanie wzorów w łańcuchach (450)
  • Tworzenie i stosowanie podstawowych wyrażeń regularnych (451)
  • Tworzenie wyrażeń regularnych (451)
  • Grupowanie fragmentów wzorców (456)
  • Przydatne wyrażenia regularne (456)
  • Dopasowywanie wzorców (461)
  • Zastępowanie tekstów (463)
  • Testowanie wyrażeń regularnych (464)
 • Stosowanie liczb (464)
  • Zamiana łańcucha znaków na liczbę (465)
  • Sprawdzanie występowania liczb (467)
  • Zaokrąglanie liczb (468)
  • Formatowanie wartości monetarnych (468)
  • Tworzenie liczb losowych (469)
 • Daty i godziny (471)
  • Pobieranie miesiąca (471)
  • Określanie dnia tygodnia (472)
  • Pobieranie czasu (472)
  • Tworzenie daty innej niż bieżąca (476)
 • Łączenie różnych elementów (477)
  • Używanie zewnętrznych plików JavaScript (477)
 • Tworzenie bardziej wydajnego kodu JavaScript (479)
  • Zapisywanie ustawień w zmiennych (479)
  • Operator trójargumentowy (481)
  • Instrukcja Switch (482)
 • Tworzenie kodu JavaScript o krótkim czasie wczytywania (484)
Rozdział 15. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów (487)
 • Najczęstsze błędy w kodzie JavaScript (487)
  • Brak symboli końcowych (488)
  • Cudzysłowy i apostrofy (491)
  • Używanie słów zarezerwowanych (492)
  • Pojedynczy znak równości w instrukcjach warunkowych (493)
  • Wielkość znaków (493)
  • Nieprawidłowe ścieżki do zewnętrznych plików JavaScript (494)
  • Nieprawidłowe ścieżki w zewnętrznych plikach JavaScript (494)
  • Znikające zmienne i funkcje (496)
 • Diagnozowanie przy użyciu dodatku Firebug (496)
  • Instalowanie i włączanie dodatku Firebug (497)
  • Przeglądanie błędów za pomocą dodatku Firebug (498)
  • Śledzenie działania skryptu za pomocą funkcji console.log() (499)
  • Przykład - korzystanie z konsoli dodatku Firebug (500)
  • Diagnozowanie zaawansowane (503)
 • Przykład diagnozowania (508)
Dodatek A. Materiały związane z językiem JavaScript (515)
 • Źródła informacji (515)
  • Witryny (515)
  • Książki (516)
 • Podstawy języka JavaScript (516)
  • Artykuły i prezentacje (516)
  • Witryny (516)
  • Książki (517)
 • jQuery (517)
  • Artykuły i prezentacje (517)
  • Witryny (517)
  • Książki (518)
 • AJAX (518)
  • Witryny (518)
  • Książki (519)
 • Zaawansowany język JavaScript (519)
  • Artykuły i prezentacje (519)
  • Witryny (519)
  • Książki (520)
 • CSS (520)
  • Witryny (521)
  • Książki (521)
Skorowidz (525)
Najczęściej kupowane razem:
JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik plus CSS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie IV plus JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III
Cena zestawu: 218,45 zł 257,00 zł
Oszczędzasz: 38,55 zł (15%)
Dodaj do koszyka
zestaw0 JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik
Najczęściej kupowane razem ebooki:
JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik plus CSS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie IV plus JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III
Cena zestawu: 218,45 zł 257,00 zł
Oszczędzasz: 38,55 zł (15%)
Dodaj do koszyka
zestaw0 JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
HTML5. Zaawansowane programowanie
Peter Lubbers, Brian Albers, Frank Salim
Cena: 59,00 zł
SEO, czyli sztuka optymalizacji witryn dla wysz...
Eric Enge, Stephan Spencer, Jessie Stricchiola
Cena: 99,00 zł
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
Nowoczesne API. Ewoluujące aplikacje sieciowe w...
Glenn Block, Pablo Cibraro, Pedro Felix, Howard Dierking, Darrel Miller
Cena: 63,20 zł
HTML5. Zaawansowane programowanie
Peter Lubbers, Brian Albers, Frank Salim
Cena: 47,20 zł
6
(16)
5
(24)
4
(8)
3
(2)
2
(6)
1
(4)

Liczba ocen: 60

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

Jeśli zaczynacie przygodę z javascript i jquery to to jest książka dla Was. Jeśli nie to także jest to książka dla was. Prosto z przykladami , które są omawiane linijka po linijce. Nic dodać nic ująć. Polecam.
  Ocena : 6 

Bardzo dobra książka, krok po kroku omawiająca zawarte przykłady. Autor skupia się głównie na bibliotece jQuery i wtyczkach do niej, aby ułatwić programistom życie, porusza także podstawy języka JavaScript. Zdarzają się literówki w kodzie, ale łatwo można je poprawić. Na uwagę zasługuje łatwość dostosowania książkowych przykładów do swych zapotrzebowań oraz liczne porady o optymalizacji kodu JavaScript i jQuery.
  Ocena : 6 

Prościej się nie da - jeśli chcesz zacząć bawić się JS, a nie masz o tym zielonego pojęcia, to jest to książka dla Ciebie.
  Ocena : 6 

Książka naprawdę godna polecenia, wprowadza do biblioteki jQuery z niesamowitą prostotą oraz z praktycznymi rozwiązaniami które natychmiast można wdrożyć w swoje projekty. Gorąco polecam.
  Ocena : 6 

Świetna książka, jak zresztą każdy z nieoficjalnych podręczników z pieskiem, zainwestować w tę serię. jQuery to nieodłączny 'partner' JavaScript, dziś warto go znać. Z tą książką spokojnie ogarniecie temat.
  Ocena : 6 

Książka bardzo pomocna w opanowaniu podstaw JavaScript. Polecam!
  Ocena : 6 

Książka napisana bardzo zrozumiałym językiem, wszelkie nowe zagadnienia są utrwalane za pomocą dobrze obrazujących przykładów. Nie jest to nudna biblia JavaScriptu, opisane są podstawy tego języka, za to autor dokładnie opisuje konstrukcje stosowane do używania biblioteki jQuery. Szczegółowo opisane są zasady według których jQuery porusza się po drzewie DOM oraz mechanizmy obsługi zdarzeń. Przykłady ilustrują w jaki sposób używać metod wbudowanych w jQuery oraz w jakich przypadkach najczęściej się je stosuje. Szczegółowo opisana jest też obsługa formularzy przez jQuery oraz technologia Ajax. Podsumowując, książka mimo iż jest dość gruba nie zawiera ani strony zbędnych informacji i mimo iż jest napisana tak że zrozumie ją ktoś kto nie miał styczności z programowaniem to nawet doświadczeni programiści znajdą w niej coś dla siebie.
  Ocena : 6 

Najlepsza książka techniczna jaką czytałem. Jedyna, która od deski do deski traktuje o przydatnych w codziennej pracy zagadnieniach. Każda z dotychczasowo przeczytanych przeze mnie książek posiadała słabsze fragmenty, które mocno zniechęcały do przerobienia ich do końca. Recenzowana książka takowych nie posiada. Nauka z nią jest bardzo przyjemna. Czyta się ją szybko, wykonanie przykładów sprawia satysfakcję - czuć, że nie jest to kolejna książka, której przeczytanie jest tylko stratą czasu. Reasumując polecam ją każdemu, kto chciałby się bezboleśnie drożyć w świat jQuery.
  Ocena : 6 

Rzadko kiedy, jestem tak zadowolony z książki informatycznej jak tym razem. Od samych podstaw, aż po średnio-zaawansowane techniki. Dużo życiowych przykładów, wytłumaczonych momentami aż zbyt dokładnie, więc nie da się jej nie zrozumieć. Osoby, które już dobrze znają JS, pewnie będą się nudzić czytają początkowe rozdziały... i pewnie powinny wybrać inną książkę. Świetnie przekazana wiedza o JQ i wielu popularnych wtyczkach, które przydają się na stronach. Polecam każdemu, kto chce od podstaw nauczyć się JS i JQ.
  Ocena : 6 

Ciekawa książka dla początkujących, jakich mało. Mało kiedy spotyka się tak dobrze sformułowane książki. Polecam.
  Ocena : 6 

Świetna pozycja dla początkujących - dobrze wdraża w podstawy JS i więcej niż podstawy jQuery. Dobry punkt wypadowy do bardziej zaawansowanych pozycji dot. JS czy AJAX-a. Dużo dobrze przygotowanych i przemyślanych przykładów, niezłe tłumaczenie (raptem kilka lapsusów), czytelny przekaz. W trakcie lektury książki poprawiałem szereg wcześniej napisanych w jQuery skryptów ;-) Fajnie systematyzuje wiedzę, ktoś zrobił kawał dobrej roboty opracowując tą książkę, przykłady itd.
  Ocena : 6 

Wiele błędów.
  Ocena : 6 

Super, polecam :)
  Ocena : 6 

Wybitna pozycja dla osób zaczynających przygodę z JS. Tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Wyśmienicie podana wiedza i ćwiczenia utrwalające przeczytane informacje to wszystko, czego potrzeba do nauki tego języka. Zdarzają się literówki lub niedopatrzenia w kodzie, np. brak znaku "/" zamykającego znacznik, ale trzeba być ślepym, żeby tego nie wyłapać. A wręcz takie błędy mogą być czasem zaletą, aby nie przepisywać bezmyślnie kodu, tylko przeprowadzić jego analizę, jeśli nie działa. Zdecydowanie polecam!
  Ocena : 6 

Świetna książka dla każdego kto chce poznać javascript i jquery.
  Ocena : 6 

Bardzo dobra pozycja. Bez zbędnego lania wody. Same konkrety. Polecam
  Ocena : 5 

Dobra pozycja dla początkujących, uczy od podstaw jQuery, napisana przyjaznym językiem.
  Ocena : 5 

Mimo że można znaleźć niedoskonałości i zgadzam się również z negatywnymi ocenami, książka jest dobra dla początkujących osób, które chcą załapać, o co w tym chodzi, a następnie doskonalić swoją wiedzę ucząc się z dokumentacji oraz zdobywając doświadczenie. Książka ani nie jest zbyt prosta, ani zbyt trudna. Nie zrobi z człowieka eksperta, ani nie zniechęci nowicjusza. Na początek jak najbardziej polecam nieoficjalne podręczniki ;)
  Ocena : 5 

fajny wstęp do js i wystarczająco o jquery. ciekawe przykłady - pod tym względem najlepsza pozycja na rynku polskim.
  Ocena : 5 

Idealna książka dla programisty web developera który chcę się nauczyć javascriptu i jQuery.
  Ocena : 5 

Bardzo dobre wprowadzenie. Niezłe, życiowe przykłady. Trzeba pamiętać, że to nauka od podstaw i ktoś kto umie już programować może być zawiedziony rozległością opisów niektórych zagadnień.
  Ocena : 5 

Ksiązka jest bardzo fajna. Podoba mi się. Ta ksiazka jest naprawdę dobra, ale jest pomyłka . Wiersz ok. 15 na stronie 332. Mianowicie cytuję: "$('#slider').anythingSl[PrI2]ider({ build..... ..... itd. Powinno być: $('#slider').anythingSlider({ build..... ..... " Chciałbym zaoferować nasze usługi. Wraz z kolegą jestesmy dyplomowanymi nauczycielami angielskiego i matematyki. Przykłady naszych tłumaczeń są na blogerze: http://mojkomputerowyswiat.blogspot.com/ Ja znam dobrze jQuery, html, itp.. Pozdrawiam andrzej Ps. Pożyczyłem ten egzemplarz z biblioteki Może zaoferujecie gratis lub z jakąś ulgą ksiązkę. Bo jest dobra.
  Ocena : 5 

Książka przedstawia język JavaScript i bibliotekę jQuery w sposób bardzo łopatlogiczny. Z jednej strony osoby bardziej doświadczone mogą być nieco podirytowane tym, że autor pisze aby "kliknąć dwa razy klawisz enter" podczas pisania przykładów, a drugiej strony, czytelnik ani razu nie zada sobie pytań: "skąd się to tu wzięło?", "dlaczego tak, a nie inaczej?" ponieważ autor opisuje wszystko najdokładniej jak tylko się da. Książka zdecydowanie godna polecenia.
  Ocena : 5 

Polecam książkę
  Ocena : 5 

Pozycja obowiązkowa dla początkujących, dużo praktycznych przykładów. Napisana przystępnym językiem. Jednak powinna być w kolorze
  Ocena : 5 

Moja pierwsza książka o JS i muszę przyznać, że jestem zadowolony z wiedzy zawartej w tej książce. Książka o takiej tematyce ma za zadanie nauczyć i wyjaśnić czytelnikowi i w 100% spełnia swoje kryteria. Autor lekkim językiem wtajemnicza Ciebie do świata programowania w JavaScript i nie chce zamęczać czytelnika dokumentacyjnym bełkotem, dlatego każdy laik chcący podjąć siły w programowaniu w JS nie będzie miał problemu ze zrozumieniem. Ale są też minusy. Książka nie jest dedykowana do Front-Endowców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w JavaScript. Jest skierowana do ludzi, którzy nie znają języka JavaScript, a chcieliby by ich strona była bardziej interaktywna. Dlatego nie ma tutaj żmudnego procesu czynności przedstawionych w JavaScript w po prostu pójście na skróty i użycie jQuery. Książka jest świetnym wstępem do podjęcia sił w dalszym szkoleniu się w JavaScript to na pewno. Świetnie by było gdyby ten sam autor wypuścił wersje tylko o JavaScripcie wtedy dałbym 6.
  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka napisana w prosty i przejrzysty sposób. Zdecydowanie polecam!!!
  Ocena : 5 

Jest to dobra pozycja dla wszystkich, którzy stawiają pierwsze kroki w JavaScript i jQuery. Choć trzeba zaznaczyć, że 1/4 książki to wprowadzenie do JavaScript a reszta dotyczy jQuery. Przykłady opisywane w książce bardzo łatwo dostosować do własnych potrzeb i są one wytłumaczone w zrozumiałym języku tak żeby każdy kto sięgnie po ten tytuł nie miał problemu ze zrozumieniem. Polecam.
  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka.
  Ocena : 5 

do kolegi profesjonalisty-Javowca, to przecież książka o jquery. Ktoś chce zaawansowanego js to kupuje "mocne strony". btw. "JavaScript i jQuery Nieoficjalny podręcznik" - bardzo dobra książka.
  Ocena : 5 

Książka napisana jest bardzo fajnym i zrozumiałym językiem. Dla początkującego to bardzo ważne i skraca czas poświęcany na dokładną analizę programu typu "co autor miał na myśli pisząc ten kod i jak on właściwie działa". Dla mnie fajna pozycja ale ma jedną poważną wadę. Jej skład jest nie do przyjęcia. Zewnętrzny margines jest ogromny a wewnętrzny bardzo mały. Książkę trzeba mocno rozginać aby móc czytać i nawet wtedy jest to kłopotliwe. Książkę którą kupiłem leży w kącie a ja czytam wersję elektroniczną czego nie lubię ale innego wyjścia nie mam.
  Ocena : 5 

W książce znajdziemy nie tylko przydatne informacje teoretyczne ale także bardzo wiele praktycznych zastosowań opisywanych funkcji dzięki czemu czytelnik może bardzo szybko przejść do tworzenia własnej, interaktywnej strony WWW.
  Ocena : 5 

Na początek bardzo dobra. Jak nikt wcześniej nie tłumaczył zasad programowania, tutaj jest to zrobione niezwykle prosto i jasno. Oceniający na 1 to pewnie starzy programiści, którzy zapomnieli jak byli cielątkami. Uważam tą łopatologiczność za zaletę, chociaż jak każda brzmi trochę komicznie czasami. Początkujący mogą mieć pewność, że nikt nie rzuci ich od razu w jakieś metody, obiekty nie wiadomo skąd wzięte, bez prostego wyjaśnienia. Programiści chyba nie mają po co tutaj zaglądać.
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka, dużo przykładów praktycznych, dość obszerna. Nacisk głównie na jquery, z javascript nie wyniesie się nic więcej niż podstawy podstaw
  Ocena : 5 

Bardzo dobry podręcznik- mnóstwo praktycznych przykładów. Przyjemna szata graficzna, dobre tłumaczenie. Polecam wszystkim serię "Nieoficjalnych podręczników" wydawnictwa O'Reilly.
  Ocena : 5 

Świetna jak cała seria
  Ocena : 5 

Książka godna polecenia. Napisana w sposób bardzo przystępny a jednocześnie dogłębnie i szczegółowo. Autor wyczerpująco prezentuje każde zagadnienie, co czyni z tej pozycji bardzo wartościowy podręcznik i przewodnik zarazem. Polecam!
  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka, wcześniej już parę razy podchodziłem do nauki JS, ale szybko się zniechęcałem. Lubię jak dane zagadnienie, nawet z pozoru oczywiste jest szczegółowo wyjaśniane. Ciekawe przykłady, książka napisana lekkim, przyjemnym językiem. Śmiało mogę polecić każdemu początkującemu.
  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra dla osób chcących od podstaw nauczyć się JavaScript oraz JQuery do stopnia średnio-zaawansowanego. Polecam jak najbardziej wszystkim
  Ocena : 4 

Książka bardzo dobra pod względem zawartości lecz jest wiele błędów w tłumaczeniu. Niektóre przykłady nie działają, ponieważ znajdują się jakieś literówki.
  Ocena : 4 

Przed zakupem tej książki warto zadać sobie pytanie, czego oczekuję od tej pozycji. Książka nie uczy programowanie, natomiast pokazuje jakiego kodu i wtyczek użyć, by osiągnąć ładny efekt. Dobra pozycja dla webmasterów-hobbystów, którzy chcą zwiększyć atrakcyjność swoich witryn.
  Ocena : 4 

ok
  Ocena : 4 

Książka dość szeroko porusza temat, jednakże zbyt czesto powtarzane są rady dla poczatkojących programistów. W samej publikacji zdarzają się drobne literówki.
  Ocena : 4 

Książka dobra, dla osób początkujących, chociaż i programiści z dłuższym stażem mogą znaleźć coś interesującego. Minus za lanie wody, po za tym książka oparta na jQuery 1.6.3 więc już trochę nieaktualna. Polecam osobom, które chcą poznać podstawy jQuery.
  Ocena : 4 

Osoby początkujące, o zerowym doświadczeniu, ocenią jako wybitnie dobrą. Ale tylko one. Po prostu książka dla tych co nie mieli kontaktu z programowaniem.
  Ocena : 4 

Jak najbardziej polecam wszystkim chcącym poznać jQuery. Jeśli chodzi o czysty JavaScript to są same podstawy podstaw.
  Ocena : 4 

Książka dobra, gdy ktoś początkujący chce poznać jQuery. Przykłady ułatwiają zrozumienie danych zagadnień. Czystego JavaScipt jest tu mało. Sam, niestety, większość książki przekartkowałem w poszukiwaniu bardziej zaawansowanych zagadnień.
  Ocena : 3 

Niestety podzielam te negatywne opinie. Jestem na ok. 100 stronie i na razie tylko w teorii wiem jak wyświetlić tekst na ekranie i alert. Przykłady tak trywialne, że szkoda czasu na ich realizację.
  Ocena : 3 

Książka przeciętna, raczej kierowana do osób bez totalnie żadnego doświadczenia programistycznego. Wiele rzeczy powtarza się aż do znudzenia. Czasem sprawia wrażenie niedokończonej. Książka w zasadzie bardziej o JQuery niż o JS, bo o tym nie ma zbyt wiele. Pokazuje przykładowe rozwiązania, raczej do zastosowania w metodzie kopiuj-wklej. W przykładach pojawiają się na przemian nazwy zmiennych w j. angielskim i j. polskim, co może trochę denerwować.
  Ocena : 2 

Pierwsze 5% książki należy potraktować jako wstęp, tyle że w przeciwieństwie do innych wstępów, szkoda tracić czasu na jego czytanie. Jeśli ktoś liczył, że będzie to łatwy podręcznik coś jak książki Grębosza, to będzie zawiedziony. No chyba, że ktoś nie umie posługiwać się edytorem tekstu, to jest w książce dużo miejsca poświęcone temu tematowi - na przykładach, jak wstawić tekst do jakiegoś pliku. Dowiemy się gdzie ustawić kursor, jak wykorzystać magiczny przycisk Entera oraz jak za pomocą spacji przesunąć początek linii dalej. Ogólnie nie polecam...
  Ocena : 2 

Podręcznik nie przypadł mi do gustu - całość według mnie chaotyczna. Czyta się bez ładu (ciągłe odnośniki do jakiś stron). Lepiej obejrzeć kursy JS i Jquery na YT, z których wyciągniemy więcej wiedzy. Nie polecam, szkoda grosza.
  Ocena : 2 

Książka powinna nazywać się "JavaScript dla NIE programistów". Jeśli posiadłeś tajemną wiedzę na temat działania pętli for to ta książka nie jest dla ciebie. Na 500 stronach opisane są podstawy, co można był zmieścić na połowie kartek i dodać jeszcze coś ciekawego. Jeśli dopiero zaczynasz i NIC jeszcze nie umiesz, może okazać się że ta pozycja będzie przydatna, w przeciwnym razie omijaj ją szerokim łukiem, nie trać kasy i czasu na jej czytanie.
  Ocena : 2 

Książka nie jest zbyt dobra, być może wynika to z kiepskiego tłumaczenia, bo oryginału nie znam. Książka zawiera mnóstwo błędów, w tym również merytorycznych. Poza tym jest pisana chaotycznym językiem, wiele powtarzanych w kółko fraz, które tak naprawdę nie pomagają zrozumieć języka JS. Nie polecam zakupu tej książki. Z pewnością jest dostępnych na rynku kilka innych pozycji lepiej napisanych i bardziej wartościowych dydaktycznie.
  Ocena : 2 

Książka niesamowicie słaba. Mimo sporej objętości merytorycznie jest na poziomie 100 stronicowej nowelki pokroju "ABC czegośtam". Straszne wodolejstwo - rozumiem 2-3 razy przypomnieć pewne kwestie, ale na powiedzmy 250 stronie po raz 30ty pisać o dodaniu linku do biblioteki jQuery, to już sroga przesada. Takie pozycje tworzą kolejnych klepaczy kodu, a nie programistów. Sam autor do tego wyraźnie zachęca pokazując mix możliwych technik stosowania jQuery.validate w jednym kodzie (mieszanie walidacji po klasach z jawnym przypisywaniem funkcji). Język książki sprawia, że czytelnik czuje się jak dziecko z podstawówki trzymające podręcznik pt. "Twój pierwszy komputer". Rozumiem, że filozoficzne dogmaty nie sprawdzają się w tej branży, ale nie należy skakać ze skrajności w skrajność. Kolejny bezsens, to dokładne omawianie jakiś tam wybranych wtyczek. Każdy, kto ma głowę na karku wie jaki ogrom gotowych rozwiązań powstało w jQuery i jak szybko owe rozwiązania ewoluują. Co ciekawe - od 400tnej strony zaczyna się coś dziać. Książka powoli przyspiesza, skupia się na tym, co w omawianym temacie jest istotne. Niestety parę chwil później następuje jej zakończenie. Podsumowując - jako podręcznik stanowczo za słaba. Jako podręczna ściągawka - zbyt rozwlekła. Jako wprowadzenie - porusza zbyt mało kwestii i skupia się na pojedynczych rozwiązaniach. Realnie rzecz biorąc - nie powinna się w ogóle ukazać.
  Ocena : 2 

Zdecydowanie odradzam. O wiele lepsze materiały można znaleźć za darmo w internecie. Samego JS nie ma tu za wiele. Autor skupił się głównie na JQuery, a raczej na przykładach, gdzie i w jaki sposób można go zastosować. Za taką cene, to naprawde nie warto.
  Ocena : 1 

Bardzo chaotycznie napisana książka, trudno się czyta. Dużo odesłań do innych rozdziałów, spodziewałam się czegoś zupełnie innego. Podręcznik zdecydowanie nie dla początkujących. Dziwne skoki myślowe miał autor tej książki. Ogólnie po tym podręczniku jestem zniechęcona do całej serii "Nieoficjalny podręcznik".
  Ocena : 1 

Książka zawiera masę błędów! Jeżeli ktoś chce zacząć naukę JavaScriptu od tej pozycji, to życzę powodzenia. Ja dotrwałem do strony 118, gdzie przez pół godziny rozgryzałem kod na rysunku 3.9. Wszystko jest tam przedstawione na opak. Na szczęście miałem już jakieś pojęcie o JavaScripcie i w końcu dostrzegłem błąd. Co jednak, jak ktoś zaczyna dopiero naukę tego języka?
  Ocena : 1 

Krótko i na temat: książka jest beznadziejna. W punktach uzasadnię swoją ocenę. 1) Już na początku dowiadujemy się, że książka adresowana jest do osób znających HTML/CSS. Po czym następuje pokrętne i nieudolne wyjaśnianie podstaw... HTML i CSS. 2) W książce znajduje się instrukcja kliknięcia myszą, kliknięcia prawym przyciskiem myszy... 3) Instrukcje do prezentowanego kodu zawierają podpunkty typu: naciśnij klawisz przejścia do nowej linii, naciśnij dwa razy spację, otwórz i zamknij nawias. 4) Po 120 stronach lektury wiemy co to są zmienne, tablice i instrukcja if(). Zostaliśmy też wstępnie poinformowani przez autora, że istnieje taka zaawansowana instrukcja jak switch i jej opis znajdziemy na 480-którejś stronie.Co chwilę w tym "podręczniku" znajdujemy, zamiast prostego wyjaśnienia "na miejscu", odsyłacz na strony powyżej 450, 480 (książka ma coś ponad 500 stron). 5) Minusów jest o wiele więcej, ale szkoda pisać wnikliwą recenzję takiego gniota. To nie "podręcznik", a "wiadro wody", które może tylko zniechęcić do nauki początkujących. Lektura pozostawia ogólne wrażenie "WTF" i zmarnowanego czasu. Nie polecam nikomu. Szkoda tych 9zł, które wydałem na ebooka w promocji.
  Ocena : 1 

W książce jest masa błędów programistycznych, co gorsza może się to odbić na złym myśleniu w przyszłym rozumowaniu - a właśnie od tego powinna być ta książka, jak rozumiem napisana dla początkujących. Już na starcie wbija do głowy, poprzez swoje błędy(które są skandalem w moim mniemaniu)złą wiedzę o tym, jak myśleć 'programistycznie'. Błędy m.in w programie pull-quote, czy funkcjach lokalnych(str.118 rys.3.9). Dodam, że już to wystarczy, aby wyrobić sobie konkretną, popartą słusznymi argumentami opinie o tym, iż ta książka to gniot, pomimo jak sądzę dobrych chęci.