Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
GIS czyli mapa w komputerze

GIS czyli mapa w komputerze

Autor: 

GIS czyli mapa w komputerze
Stron: 104
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Helion

Celem tej książki jest przedstawienie wiadomości pozwalających na zrozumienie podstaw systemów GIS i spełnianych przez nie funkcji. Autor starał się także pokazać, że nie jest to oprogramowanie tylko dla specjalistów i może być używane wszędzie i przez każdego.

Książka jest przeznaczona dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć co to jest GIS, ale również dla tych, którzy chcieliby swą wiedzę usystematyzować i poszerzyć.

Kompendium wiedzy na temat systemów GIS

W tej książce znajdziesz wszystko na temat map w komputerze:

 • wyjaśnienie podstawowych pojęć,
 • wyjaśnienie procesu tworzenia, przechowywania i analizy mapy za pomocą komputera,
 • przykłady zastosowań systemów GIS,
 • opis dostępnego na rynku oprogramowania,
 • w razie uczucia niedosytu możesz zajrzeć pod podane adresy internetowe.
Na podstawie zgromadzonych tutaj informacji łatwiej jest zdecydować o wyborze odpowiedniego rozwiązania dla siebie.
Wstęp
 • Kompendium wiedzy na temat systemów GIS
Czym jest GIS?
 • Różnica między systemami CAD i GIS
Do jakich celów można wykorzystywać systemy GIS
 • Typowe obszary zastosowań systemów GIS:
 • Rozległość pojęcia GIS
Wprowadzenie do systemów GIS
 • Co to jest mapa cyfrowa
 • Podstawowe pojęcia
 • Mapa w postaci przechowywanej w systemie GIS
 • Mapa rastrowa a mapa wektorowa
 • Projekcja
 • Mapy o dużej skali i mapy o małej skali
 • Dokładność mapy
Jak stworzyć mapę cyfrową
 • Wprowadzanie danych
  • Podstawowe pojęcia związane z tworzeniem mapy cyfrowej
 • Ustalanie odpowiedniej struktury danych
 • Budowa bazy danych
 • Metody tworzenia map
  • Mapa wektorowa
  • Mapa rastrowa
Z czego składa się system GIS
Cechy wspólne wszystkich systemów GIS
Różne środowiska pracy dla systemów GIS
Wymiana danych między różnymi systemami
Podział systemów GIS na kategorie
 • Typy systemów GIS
Przegląd najbardziej popularnych w Polsce systemów GIS
 • Inne systemy GIS
 • Różne miejsca w Internecie poświęcone tematyce GIS
Czym się kierować przy wyborze systemu
 • Różne metody wdrażania systemu GIS
Dostosowywanie systemu do własnych potrzeb
Dodatki branżowe
 • Budownictwo
Dodatek A. Adresy firm wymienianych w książce
Dodatek B. Słowniczek
Elektroniczna mapa

W kompendium wiedzy na temat systemów GIS (Geographical Information Systems) autor umieścił niezbędne informacje dotyczące map cyfrowych. I tak Czytelnik nie mający bladego pojęcia o GIS-ach z początkowych rozdziałów dowie się do czego służą aplikacje obsługujące zdygitalizowane mapy, czym różnią się programy typu GIS od systemów CAD oraz do jakich celów wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowanie będące przedmiotem publikacji.

Po lekturze rozdziału zatytułowanego "Wprowadzenie do systemów GIS" czytelnika czeka etap edukacji poświęcony wprowadzaniu danych, metodom tworzenia map, rastrowych i wektorowych.

Dalsze rozdziały książki "GIS, czyli mapa w komputerze" omawiają części składowe, wspólne cechy poszczególnych programów, środowiska pracy oraz podział systemów GIS na kategorie.

Ostatnią bodaj częścią publikacji jest przegląd najbardziej popularnych (w naszym kraju) systemów, garść porad dotyczących wyboru i dostosowania systemu do własnych potrzeb.

Całości dopełnia przydatny słowniczek ważniejszych pojęć i terminów, choć przydałby się i indeks, którego, niestety, zabrakło.

Chip 10/97