Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
C++. Wykorzystaj potęgę aplikacj...

C++. Wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych

Autorzy: ,

C++. Wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych
Ocena:
   4/6  Opinie  (13)
Stron: 448 Stron (w wersji papierowej): 448
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka) 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Helion
Wydawca: Helion
Cena:
69,00 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 13,80 zł
55,20 zł 69,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Druk
Książka drukowana
69,00 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
55,20 zł
69,00 zł

Napisz wieloplatformowe programy w C++

 • Jak korzystać z bibliotek wxWidgets oraz Qt?
 • W jaki sposób implementować obsługę zdarzeń w aplikacjach?
 • Jak budować aplikacje sieciowe i bazodanowe?

Okres dominacji jednego systemu operacyjnego i przeznaczonych dla niego rozwiązań powoli odchodzi do historii. Fenomen popularności różnych dystrybucji Linuksa i coraz mocniejsza pozycja komputerów Mac sprawiają, że wiele firm produkujących oprogramowanie decyduje się na tworzenie rozwiązań wieloplatformowych. W przypadku ogromnych korporacji stworzenie zespołów programistycznych pracujących równolegle nad kilkoma wersjami jednej aplikacji dla różnych systemów operacyjnych nie stanowi problemu, ale w mniejszych firmach jest to niemożliwe. Tu z pomocą przychodzą biblioteki pozwalające na tworzenie kodu źródłowego prawidłowo kompilującego się na każdej platformie, na której je zainstalowano.

Książka "C++. Wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych" opisuje tworzenie oprogramowania z wykorzystaniem dwóch takich właśnie bibliotek - wxWidgets oraz Qt. Czytając ją, dowiesz się, jak wykorzystać język C++ i środowisko Dev-C++ do pisania programów, z których korzystać będą mogli użytkownicy systemu Windows, Linuksa i Mac OS. Nauczysz się stosować kontrolki i komponenty, budować menu i interfejsy użytkownika, obsługiwać zdarzenia i implementować operacje graficzne. Przeczytasz także o aplikacjach bazodanowych i sieciowych. Każde z zagadnień omówiono zarówno w kontekście biblioteki wxWidgets, jak i biblioteki Qt, dzięki czemu poznasz dwie metody rozwiązywania tych samych zadań programistycznych - by wybrać sobie tę, która bardziej Ci odpowiada.

 • Instalacja środowiska programistycznego i bibliotek
 • Struktura aplikacji i podstawowe komponenty
 • Stosowanie komponentów
 • Obsługa zdarzeń myszy i klawiatury
 • Budowanie menu aplikacji
 • Komunikacja sieciowa
 • Operacje graficzne
 • Połączenia z bazami danych
 • Drukowanie z poziomu aplikacji

Dzięki tej książce stworzysz aplikacje, które docenią użytkownicy wszystkich systemów operacyjnych.

Rozdział 1. Opis i instalacja bibliotek (9)

 • Wstęp (9)
 • Biblioteka wxWidgets (9)
  • Instalacja środowiska wxDev-C++ (10)
  • Elementy wxDev-C++ (10)
  • Tworzenie projektu aplikacji w wxDev-C++ (11)
 • Biblioteka Qt (12)
  • Instalacja Dev-C++ (12)
  • Instalacja bibliotek Qt (12)
  • Konfiguracja Dev-C++ do współpracy z Qt (13)
  • Tworzenie szablonu projektu aplikacji Qt (15)
Rozdział 2. Struktura aplikacji wxWidgets (19)

 • Części składowe aplikacji (19)
 • Zgodność ze standardem Unicode (22)
 • Tworzenie kontrolek (23)
 • Zdarzenia (24)
 • Wizualne tworzenie aplikacji w środowisku wxDev-C++ (26)
  • Struktura projektu wykorzystywana podczas budowy aplikacji za pomocą IDE (27)
 • Nazwy parametrów użyte w książce (28)
 • Test (28)
Rozdział 3. Podstawowe komponenty aplikacji (31)

 • Okno wxFrame (31)
  • Style okna (32)
  • Ikona w oknie aplikacji (33)
  • Czcionki w aplikacji (34)
 • Panele wxPanel (35)
 • Przyciski wxButton (36)
 • Etykieta wxStaticText (38)
 • Pola wyboru i przyciski opcji (40)
 • Komponent wprowadzania i edycji tekstu wxTextCtrl (44)
 • Test (48)
Rozdział 4. Więcej o zdarzeniach (49)

 • Rodzaje zdarzeń (49)
 • Dynamiczna obsługa zdarzeń (49)
 • Rozpoznawanie obiektu generującego zdarzenie w metodzie obsługi (53)
 • Obsługa zdarzeń myszy (56)
 • Obsługa zdarzeń klawiatury (58)
 • Test (61)
Rozdział 5. Zastosowania menu (63)

 • Podstawy menu (63)
 • Obsługa menu za pomocą tabeli zdarzeń (66)
 • Obsługa menu za pomocą metody Connect() (68)
 • Tworzenie menu podczas działania aplikacji (70)
 • Menu kontekstowe (73)
 • Skróty klawiaturowe w opcjach menu (75)
 • Paski narzędzi (77)
 • Pasek statusu (81)
 • Test (85)
Rozdział 6. Okna dialogowe (87)

 • Okna komunikatów (87)
 • Okno z możliwością wprowadzania danych (89)
  • Zwykłe okno do wprowadzania tekstu (89)
  • Okno hasła (90)
 • Okna zapisu i otwarcia pliku (92)
 • Okno wyboru czcionki (94)
 • Paleta kolorów (96)
 • Test (98)
Rozdział 7. Podstawy aplikacji sieciowych (101)

 • Protokół FTP (101)
  • Logowanie do serwera i wyświetlanie zawartości katalogu (101)
  • Operacje na folderach i plikach (105)
  • Pobieranie plików z serwera (107)
  • Wysyłanie plików z dysku lokalnego (109)
 • Protokół HTTP (111)
  • Pobieranie stron Web (111)
  • Wyświetlanie stron w postaci graficznej - komponent wxHtmlWindow (113)
  • Prezentacja wyników działania aplikacji w postaci HTML (115)
  • Komórki wxHtmlCell (118)
 • Test (122)
Rozdział 8. Grafika (125)

 • Mapy bitowe wxBitmap (125)
 • Kontekst urządzenia - klasa wxDC (126)
 • Rysowanie w oknie - kontekst wxClientDC (128)
 • Obsługa zdarzenia Paint - kontekst wxPaintDC (132)
 • Rysowanie w pamięci - wxMemoryDC (134)
 • Kontekst ekranu - wxScreenDC (136)
 • Pióro wxPen (138)
 • Pędzel wxBrush (141)
 • Podstawy obsługi biblioteki OpenGL w wxWidgets (143)
  • Rysowanie obiektów trójwymiarowych (147)
  • Animacje (149)
 • Test (151)
Rozdział 9. Aplikacje baz danych (153)

 • Bazy danych a wxWidgets (153)
 • Instalacja PostgreSQL (153)
 • Inicjalizacja bazy (155)
 • Organizacja i typy danych w bazach PostgreSQL (156)
 • Język SQL (158)
 • Połączenie aplikacji wxWidgets z bazą danych (158)
 • Dodawanie tabel do bazy (161)
 • Zapis danych do tabeli (165)
 • Wyszukiwanie i odczyt danych z tabeli (167)
 • Zmiana wartości w rekordach (171)
 • Test (172)
Rozdział 10. Drukowanie w wxWidgets (175)

 • Drukowanie na różnych platformach (175)
 • Drukowanie tekstu (175)
  • Drukowanie tekstu z formatowaniem (178)
  • Podgląd wydruku tekstu (180)
 • Drukowanie grafiki (181)
  • Obiekt wydruku wxPrintout (181)
  • Urządzenie drukarki - klasa wxPrinter (183)
  • Okno podglądu drukowania grafiki (185)
  • Skalowanie wydruku graficznego (187)
 • Test (191)
Rozdział 11. Elementy aplikacji wielowątkowych (195)

 • Wielowątkowość (195)
  • Sekcje krytyczne (196)
  • Wzajemne wykluczenia (196)
  • Semafory (196)
 • Klasa wxThread (196)
 • Sekcja krytyczna - wxCriticalSection (198)
 • Wykluczenie wxMutex (199)
 • Semafor wxSemaphore (199)
 • Prosta aplikacja z kilkoma wątkami (200)
 • Przekazywanie danych z wątku poprzez zdarzenia (204)
 • Ograniczenie ilości wątków za pomocą semafora (205)
 • Test (207)
Rozdział 12. Struktura aplikacji Qt (209)

 • Korzystamy z szablonu (209)
 • Pierwszy program krok po kroku (211)
 • Wyświetlamy polskie znaki (212)
 • Podstawy hierarchii elementów interfejsu użytkownika (214)
 • Tworzenie własnej klasy okna (216)
 • Qt Designer (218)
 • Integracja Qt Designer i Dev-C++ (221)
 • Wykorzystanie formularzy w programach (222)
 • Test (228)
Rozdział 13. Podstawowe komponenty aplikacji (229)

 • Klasa QMainWindow (229)
 • Rozpoczynamy budowę edytora tekstu (229)
 • Rodzaje okien (232)
 • Ikona aplikacji i zasoby (234)
 • Menu (236)
  • Klawisze skrótu (238)
  • Komunikaty na pasku statusu (239)
 • Pasek statusu (241)
 • Pasek narzędzi (242)
  • Wygląd paska narzędzi (242)
 • Dodajemy własne gniazda (244)
 • Edytor tekstu - formularz w Qt Designer (247)
 • Klasa QString (250)
 • Test (253)
Rozdział 14. Więcej o zdarzeniach (255)

 • Sygnały i gniazda (255)
  • Metaobiekty (255)
  • Definiowanie gniazd (256)
  • Definiowanie oraz emitowanie sygnałów (257)
  • Kompilator MOC (257)
  • Definiowanie połączeń (258)
  • Usuwanie połączeń (260)
  • Dynamiczna obsługa połączeń (260)
  • Program przykładowy (261)
 • Obsługa zdarzeń (262)
  • Rodzaje zdarzeń (263)
  • Informacje przekazywane przy zdarzeniach (263)
  • Selektywna obsługa zdarzeń (267)
 • Test (269)
Rozdział 15. Zastosowania menu (271)

 • Menu wielopoziomowe (271)
 • Zmiana parametrów czcionki w menu (273)
 • Właściwości elementów menu, sygnały i gniazda (276)
 • Grupowanie elementów menu (279)
 • Menu podręczne programu (282)
 • Dynamiczne tworzenie elementów menu (284)
 • Test (285)
Rozdział 16. Okna dialogowe (287)

 • Okna komunikatów (287)
 • Okna pobierania danych (296)
 • Okna narzędziowe (299)
  • Okno wyboru koloru (300)
  • Okno wyboru czcionki (302)
  • Obsługa plików i folderów (303)
 • Test (306)
Rozdział 17. Podstawy aplikacji sieciowych (307)

 • Obsługa protokółu FTP (307)
  • Operacje na serwerze FTP (307)
  • Sygnały klasy QFtp (309)
  • Adresy zasobów internetowych (309)
  • Program przykładowy (311)
 • Obsługa protokółu HTTP (319)
  • Operacje na serwerze HTTP (319)
  • Sygnały klasy QHttp (321)
  • Program przykładowy (321)
 • Test (326)
Rozdział 18. Grafika (329)

 • System graficzny w bibliotece Qt (329)
  • Układ współrzędnych i rasteryzacja prymitywów (330)
  • Podstawowe zasady rysowania (332)
  • Obsługa plików graficznych (332)
  • Parametry pióra (339)
  • Parametry pędzla (346)
  • Prymitywy graficzne (348)
  • Rysowanie napisów (350)
  • Jakość renderingu (353)
 • OpenGL (354)
 • SVG (359)
 • Test (364)
Rozdział 19. Wykorzystanie komponentów baz danych (365)

 • Bazy danych w bibliotece Qt (365)
  • Obsługiwane bazy (365)
 • Instalacja i konfiguracja bazy danych Firebird 2.0 (366)
  • Instalacja (366)
  • Kompilacja sterownika (367)
  • Utworzenie bazy (368)
 • Połączenie z bazą danych (369)
  • Obsługa błędów (370)
 • Tworzenie tabel (372)
  • Podstawowe elementy języka SQL (372)
  • Wybrane typy danych (372)
  • Obsługa zapytań (372)
 • Dodawanie danych do tabel (375)
 • Wyszukiwanie danych (376)
 • Modyfikacja i usuwanie danych (380)
 • Test (389)
Rozdział 20. Drukowanie pod Qt (391)

 • Urządzenie graficzne do druku (391)
  • Klasa QPrinter (391)
  • Układ współrzędnych (392)
  • Podział na strony (393)
 • Okna dialogowe obsługujące drukowanie (393)
 • Drukowanie tekstu (394)
 • Drukowanie rysunków (395)
 • Drukowanie do plików PDF (397)
 • Podgląd wydruku (399)
 • Test (405)
Rozdział 21. Programowanie wielowątkowe (407)

 • Podstawowe zagadnienia programowania wielowątkowego (407)
 • Wątki w bibliotece Qt (408)
  • Uruchamianie i kontrola wątków (409)
  • Przerwanie i zatrzymanie wątku (410)
  • Sygnały klasy QThread (410)
  • Funkcja oczekująca (411)
 • Synchronizacja wątków (411)
  • Muteksy (413)
  • Semafory (414)
 • Wątki w aplikacji GUI (415)
 • Test (422)
Dodatek A Odpowiedzi do testów (423)

Skorowidz (425)

Najczęściej kupowane razem:
C++. Wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych plus Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V plus Java. Kompendium programisty. Wydanie IX
Cena zestawu: 252,45 zł 297,00 zł
Oszczędzasz: 44,55 zł (15%)
Dodaj do koszyka
zestaw0 C++. Wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych
Najczęściej kupowane razem ebooki:
C++. Wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych plus Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V plus Java. Kompendium programisty. Wydanie IX
Cena zestawu: 252,45 zł 297,00 zł
Oszczędzasz: 44,55 zł (15%)
Dodaj do koszyka
zestaw0 C++. Wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
Cena: 47,20 zł
Cena: 47,20 zł
Młody mistrz programowania. Języki Baltie i Scr...
Agnieszka Borkowska, Paweł Borkowski
Cena: 31,92 zł
6
(2)
5
(4)
4
(2)
3
(3)
2
(2)
1
(0)

Liczba ocen: 13

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

Po pierwsze WIELKIE dzięki dla autorów za tak wspaniały pomysł napisania o bibliotekach wxWidgets i Qt. Książka jest napisana super językiem, po prostu dla każdego.Ale jeśli autorzy będą procować nad drugim wydaniem to dobrze by było w nim położyć większy nacisk na pomoc tym którzy piszą kod samodzielnie i opisać sposób instalacji tych bibliotek w Microsoft Visual Studio. Wtedy nie będzie lepszej książki na rynku Polskim, ani zagranicznym;P
  Ocena : 6 

Świetna książka, uczę się z niej biblioteki wxWidgets i poza małymi różnicami wynikającymi z różnych środowisk programowania autora i mojego (devC++ i code::blocks) wszystko jest świetnie opisane. Polecam. PS: wspomniane różnice można szybko wyłapać i zmieniać minimalnie kod po wymóg środowiska bez żadnego problemu :)
  Ocena : 5 

Książka jest chyba jedyną taką pozycją na rynku polskim, która od strony praktycznej opisuje zarówno wxWidgets jak i Qt4. Oczywiście trudno jednym skromnym tomie wyczerpująco opisać wszystko i zadowolić wszyskich. Ale jako wstęp do programowania z wykorzystaniem tych obszernych bibliotek, bardzo dobra. Polecam.
  Ocena : 5 

Świetna, chyba pierwsza taka książka, Nobla Autorowi! ;]
  Ocena : 5 

Super książeczka! Wreszcie coś o pisaniu dla różnych systemów. Można by więcej o kompilacji.
  Ocena : 5 

  Ocena : 4 

Panowie autorzy popełnili błąd typowy dla autorów książek uczących programowania - mianowicie nie wykonali kroków według swoich wskazówek sprawdzając czy wszystko działa. Programy, czy to wklepane, czy skopiowane z płyty, nie linkują się. Co prawda, wystarczy napisać w książce, by projekt kompilować według załączonego na CD-ROMie pliku makefile.win (do każdego projektu jest inny makefile). Ale to trzeba napisać. Początkujący rozłoży się na linkowaniu pierwszego przykładu 2-go rozdziału.
  Ocena : 4 

Książka dobra, ale nie daję wyższej oceny, gdyż autor wplata opisywane zagadnienia w zbyt duże przykłady, bardzo często rozwijane z poprzednich przykładów. Zatraca się przy tym przejrzystość opisu właściwych rzeczy. Po co np. przy opisywaniu najprostszego rysowania wykonywać na starcie program mający dużo więcej funkcji (rysowanie myszą, dobór parametrów rysowania oknami dialogowymi). Bardzo ciężko korzysta się z tej książki z doskoku, jeśli zachodzi potrzeba przypomnienia sobie istoty działania konkretnego zagadnienia. Jako kurs ok, ale nie jako książka, do której można sięgać dorywczo.
  Ocena : 3 

Szanuję twórców tego dzieła za ich kolosalną wiedzę, jednak książka sama w sobie jest przereklamowana, a informacje w niej zawarte nie są jakoś super ujęte. Może wynika to z mojej niedostatecznej wiedzy na temat programowania, gdyż na co dzień programuję w : C++, PHP, C#, ActionScript :)
  Ocena : 3 

Kupiłem ją ponad rok temu. Pozycja taka sobie. Za dużo skakania i za mało dobrych przykładów. Nie polecam początkującym.
  Ocena : 3 

Kupiłem tą książkę 3 mies. temu. Zgadzam się z opiniami poprzedników. Książka jest dla tych co już umieją programować w Qt a tą pozycje traktują jako "uzupełnienie" posiadanej wiedzy. Książka nie dla początkujących i tak jak już pisał poprzednik, zbyt mało prostych przykładów a zawarte w książce zbyt zagmatwane. Nie polecam.
  Ocena : 2 

Przeczytałem jedynie część dotyczącą Qt. Niestety wielkie rozczarowanie. Książka opisuje jedynie podstawy podstaw, często na przykładach żywcem ściągniętych z oficjalniej dokumentacji. Nie polecam.
  Ocena : 2 

Mimo złych komentarzy kupiłem tą książkę ze względu na to, że brak pozycji w polskim języku na temat Qt. Z przykrością muszę się zgodzić ze złymi opiniami. Zbyt mało prostych przykładów, zagmatwane przykłady, "zerżnięte" z oficjalnej dokumentacji. Wiele więcej dały mi kursy i tutoriale w internecie. Nie polecam.