Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
C#. Tworzenie aplikacji graficzn...

C#. Tworzenie aplikacji graficznych w .NET 3.0

Autor: 

C#. Tworzenie aplikacji graficznych w .NET 3.0
Ocena:
   3.5/6  Opinie  (14)
Stron: 304
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Helion

Poznaj techniki budowania interfejsów użytkownika dla aplikacji Windows

 • Opanuj język C# i wykorzystaj możliwości programowania obiektowego
 • Zaprojektuj interfejs użytkownika, wykorzystując język XAML
 • Zaimplementuj mechanizmy obsługi plików i wymiany danych

Najnowsza wersja platformy .NET, oznaczona numerem 3.0, zawiera wiele usprawnień, dzięki którym tworzenie aplikacji z interfejsem graficznym stało się zdecydowanie prostsze. Część platformy o nazwie Windows Presentation Foundation (WPF) wraz z przeznaczonym wyłącznie do projektowania interfejsów użytkownika językiem XAML pozwala na całkowite oddzielenie warstwy prezentacji aplikacji od warstwy logiki i danych. Wykorzystując podstawowy język programowania platformy .NET -- C# -- można niemal błyskawicznie stworzyć aplikację z graficznym interfejsem użytkownika. Udostępniane bezpłatnie przez firmę Microsoft narzędzia Microsoft Visual C# Orcas Express Edition i Microsoft SQL Server 2005 Express Edition znacznie ułatwiają programistom poznanie nowej technologii.

Książka "C#. Tworzenie aplikacji graficznych w .NET 3.0" opisuje ten właśnie język w kontekście pisania programów wyposażonych w interfejs graficzny zbudowany w oparciu o WPF. Czytając ją, dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować narzędzia do pracy. Poznasz język C#, zasady programowania obiektowego i najważniejsze klasy platformy .NET. Nauczysz się konstruować dokumenty XAML i tworzyć aplikacje WPF. Przeczytasz o komponentach wizualnych, zdarzeniach i programowaniu operacji graficznych. Znajdziesz tu również informacje o obsłudze plików, połączeniach z bazami danych oraz komunikacji sieciowej.

 • Pobieranie i instalacja narzędzi
 • Podstawowe elementy języka C#
 • Programowanie obiektowe
 • Konstruowanie dokumentów XAML
 • Hierarchia klas komponentów wizualnych
 • Obsługa zdarzeń
 • Geometria 2D
 • Operacje graficzne
 • Tworzenie animacji
 • Korzystanie z szablonów
 • Obsługa plików i danych
 • Przetwarzanie dokumentów XML
 • Połączenia z siecią

Poznaj najnowszą wersję narzędzia, które zrewolucjonizowało proces
tworzenia oprogramowania dla systemu Windows.

Wstęp (9)
Część I Przygotowanie środowiska (11)
Rozdział 1. Przygotowanie środowiska Orcas (13)
 • Pobieranie aplikacji (14)
  • Pobieranie alternatywnego instalatora (15)
 • Instalacja (15)
 • Konfiguracja serwera SQL (17)
Część II Język C# (19)
Rozdział 2. Podstawowe elementy języka (21)
 • Zmienne (22)
 • Stałe (24)
 • Operatory (25)
 • Instrukcje (28)
  • Instrukcja warunkowa (29)
  • Instrukcja switch (30)
 • Pętle (31)
  • Pętla for (31)
  • Pętle while i do..while (31)
  • While vs for (32)
 • Komentarze (33)
 • Tablice (33)
  • Tablice zagnieżdżone (34)
  • Tablice wielowymiarowe (35)
 • Rzutowanie (36)
 • Typ wyliczeniowy (37)
 • Pytania testowe (38)
Rozdział 3. Wszystko jest obiektem! (39)
 • Tworzenie klas (40)
  • Pola (40)
  • Metody (40)
  • Konstruktor (41)
  • Modyfikatory dostępu (42)
  • Destruktor (43)
 • Przestrzenie nazw (44)
 • Dziedziczenie (45)
 • Abstrakcja a programowanie obiektowe (46)
  • Tworzenie klasy potomnej (46)
 • Metody - zaawansowane możliwości (48)
  • Nadpisywanie metod nieabstrakcyjnych (48)
  • Metody statyczne (49)
  • Przeładowywanie metod (50)
 • Klasy finalne (50)
 • Polimorfizm (51)
  • Virtual i override vs new (51)
  • Słowa kluczowe as i is (52)
  • Przykład zastosowania polimorfizmu (52)
 • Pytania testowe (53)
Rozdział 4. Jeśli nie klasa, to co? (55)
 • Struktury (55)
  • Słowa kluczowe ref i out (56)
  • Zastosowanie struktur (58)
 • Właściwości (59)
  • Właściwości w praktyce (60)
 • Interfejsy (61)
  • Interfejsy w praktyce (62)
  • Jawna implementacja interfejsów (63)
 • Delegacje (65)
 • Zdarzenia (66)
  • Tworzenie zdarzeń (68)
 • Indeksery (70)
 • Wyjątki (72)
  • Klasy wyjątków (73)
 • Słowo using raz jeszcze (74)
 • Typy nullowalne (75)
 • Typy generyczne (76)
 • Pytania testowe (77)
Część III .NET 3.0 (79)
Rozdział 5. Przykłady ważnych klas w .NET (81)
 • Klasa Object (81)
 • Klasa DependencyObject (System.Windows) (82)
 • Klasa Freezable (System.Windows) (82)
 • Klasa String (83)
 • Klasa Array (84)
 • Klasa ArrayList (System.Collections) (85)
 • Pytania testowe (86)
Rozdział 6. Zasady konstruowania dokumentów XAML (87)
 • XML i XAML (87)
 • XAML w praktyce (89)
 • Rozszerzenia znaczników (91)
  • Zasoby podstawą aplikacji graficznych (91)
 • Style - jedna deklaracja, wiele zastosowań (93)
 • Zdarzenia (94)
  • Wstawianie kodu XAML i C# w jednym pliku (95)
  • Wstawianie kodu w osobnym pliku (95)
  • Name i x:Name w jednym byli kodzie (96)
  • Zdarzenia a style (96)
 • Właściwości dołączane (97)
 • Pytania (98)
Rozdział 7. Struktura aplikacji WPF (101)
 • Tworzenie aplikacji w środowisku programistycznym (101)
 • Teoria w praktyce. PPP - Pierwszy Prosty Program (106)
 • Pytania testowe (109)
Rozdział 8. Hierarchia klas komponentów wizualnych (111)
 • System.Windows.Media.Visual (112)
 • System.Windows.UIElement (113)
  • Obliczanie i ustawianie (114)
 • System.Windows.FrameworkElement (114)
 • System.Windows.Controls.Control (116)
 • System.Windows.Controls.Panel (116)
 • Pytania testowe (117)
Rozdział 9. Komponenty wizualne (119)
 • Button (119)
  • TextBox (120)
  • TextBlock (123)
  • ListBox (125)
 • Image (127)
  • Wyświetlanie z wymiarami (128)
 • Menu (130)
 • CheckBox (131)
 • RadioButton (133)
 • ToolTip (133)
 • ComboBox (135)
 • ContextMenu (136)
 • TabControl (137)
 • ScrollViewer (138)
 • ProgressBar (139)
  • ProgressBar a Slider (139)
 • StatusBar (140)
 • Pytania testowe (141)
Rozdział 10. Zdarzenia w praktyce (143)
 • Zdarzenia w WPF (143)
  • Przykłady... (144)
  • Najważniejsze zdarzenia w WPF (145)
  • RoutedEventArgs a klasa EventArgs (147)
 • Pytania testowe (148)
Rozdział 11. Pojemniki (149)
 • StackPanel (149)
 • DockPanel (150)
 • Canvas (151)
  • WrapPanel (152)
  • Grid (153)
 • Pytania testowe (154)
Część IV Zaawansowane zagadnienia graficzne (157)
Rozdział 12. Geometria 2D (159)
 • Klasa Geometry (159)
 • EllipseGeometry (160)
 • PathGeometry (160)
 • GeometryGroup (163)
  • GeometryGroup a mieszanie figur w klasie CombinedGeometry (164)
 • Kształty - zastosowanie i użycie (165)
 • Pytania testowe (166)
Rozdział 13. Pozostałe ważne operacje graficzne (169)
 • Transformacje (169)
  • ScaleTransform (169)
  • RotateTransform (170)
  • SkewTransform (171)
  • TranslateTransform (172)
  • Grupy transformacji (172)
 • Rysunki (172)
 • Pędzle (173)
  • SolidColorBrush (174)
  • LinearGradientBrush (174)
  • RadialGradientBrush (175)
  • ImageBrush (176)
  • DrawingBrush (176)
  • VisualBrush (177)
  • Pióro (178)
 • Efekty bitmap (180)
 • Pytania testowe (182)
Rozdział 14. Animacje (183)
 • Triggery (183)
 • Animacje (186)
  • Animacje podstawowe (From / To / By) (188)
  • Animacje z użyciem klatek kluczowych (189)
  • Wiele animacji w jednej (196)
  • Kontrola uruchomionej animacji (196)
 • Pytania testowe (199)
Rozdział 15. Szablony (201)
 • Podstawowe operacje na szablonach (201)
  • Klasa Template (201)
  • Wykorzystywanie szablonu w stylach (204)
  • TemplateBinding (205)
 • Szablony a triggery (206)
 • Pytania testowe (208)
Część V Obsługa danych (209)
Rozdział 16. WPF i system plików (211)
 • Pliki i katalogi (211)
  • Struktura katalogów (212)
  • Directory (213)
  • File (215)
  • Tworzenie plików (217)
  • Strumienie, czytniki, zapisywacze... (220)
  • Tekst vs binaria (222)
  • Konwersja między kodowaniami (224)
  • Wyjątki wejścia-wyjścia (225)
  • Przykład (225)
 • Pytania testowe (227)
Rozdział 17. Wiązanie danych (229)
 • Warstwy aplikacji (229)
 • Podstawy wiązania danych (230)
 • Klasa Binding (231)
 • Sposoby oddziaływania źródła i celu wiązania (233)
 • Interfejs INotifyPropertyChanged (234)
 • Kontrola zmiany danych źródła (236)
 • Wiązanie danych a kolekcje (237)
 • Szablon elementu (239)
  • Szablon, dane i triggery (240)
 • Walidacja danych (242)
 • Pytania testowe (244)
Rozdział 18. Obsługa XML (245)
 • Wczytywanie dokumentów XML (245)
 • Wykorzystywanie danych XML (246)
 • Pytania testowe (248)
Rozdział 19. Różne źródła danych (251)
 • Źródło danych XML (251)
 • XmlDataProvider (252)
 • Microsoft SQL Server w praktyce (256)
  • Tworzenie połączenia z bazą danych (257)
 • Struktura bazy danych (258)
 • Pytania testowe (261)
Rozdział 20. Multimedia w WPF (263)
 • MediaElement (263)
  • Oś czasowa i powrót do animacji... (265)
  • MediaPlayer (267)
 • Pytania testowe (268)
Rozdział 21. Wątki i internet (269)
 • Wątki (269)
 • Internet (272)
  • Protokół TCP (272)
  • Implementacja protokołu TCP w .NET 3.0 (273)
  • TcpClient (273)
  • TcpListener (274)
  • Przykładowy projekt (275)
 • Pytania testowe (279)
Dodatki (281)
Dodatek A Bibliografia (283)
Dodatek B Odpowiedzi do pytań (285)
Skorowidz (289)
6
(2)
5
(4)
4
(0)
3
(2)
2
(3)
1
(3)

Liczba ocen: 14

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

Książka jest super! Czytałem wiele książek o .NET ale ta akurat trafiła do mnie najdobitniej. Autor pisze bardzo ciekawym prostym i łatwym do przyswojenia językiem. To mój najlepszy wybór książki (a było ich sporo) na helion.pl ;)
  Ocena : 6 

Książka bardzo mi się spodobała! Znalazłam wiele przykładów ściśle związanych z nowym językiem XAML. Rozdział poświęcony C#, choć faktycznie był nieco krótszy, niż myślałam, pozwolił mi na znalezienie kilku interesujących drobiazgów językowych. Szczególnie przypadł mi do gustu opis animacji. Jak na pierwszą książkę o .NET 3.0, dla początkujących - naprawdę w porządku!
  Ocena : 5 

Książkę pożyczyłem żeby posegregować i uzupełnić sobie strzępy wiedzy (m.in. z dokumentacji online) odnośnie C#. Zalety: trochę krótki ale przejrzysty (i wystarczający do tworzenia średniozaawansowanych aplikacji) opis języka C# (dla porównania - czytam cegłę A.Troelsena "Język C# 2008 i platforma .NET 3.5" napisaną bardziej zawiłym językiem, co w przypadku poznawania podstaw C# może stanowić problem dla czytelnika zupełnie zielonego w C#), dobry (dla początkujących w tej tematyce) opis WPF i XAML, zwinne przechodzenie od jednego problemu do drugiego (łatwo można zrozumieć "po co COŚ jest"), przemyślane przykłady. Wady: momentami wodolejstwo zwłaszcza pod koniec książki (np. opis systemu plików - wydaje mi się, że ktoś kto nie wie co to jest ścieżka bezwzględna pliku nie powinien się w ogóle zabierać za programowanie, a najpierw znaleźć i poczytać jakiś tytuł o "podstawach informatyki"), kilka (ale naprawdę niewiele) błędów, w tym błędów merytorycznych (ale łatwo się połapać jeśli ktoś ma głowę na karku) Podsumowanie: Książka dla kogoś kto mniej więcej ma pojęcie o (obiektowych) językach programowania (np. C++) i chce rozpocząć przygodę z C# i WPF (to. np ja i dlatego daję ocenę 5). Z drugiej strony książka chyba nie jest dla kompletnych amatorów programowania, a już na pewno nie dla wtajemniczonych programistów C# i WPF (oczekujących ciekawych konstrukcji, wzorców itp.).
  Ocena : 5 

Mnie ta książka po prostu przypadła do gustu. Nie ukrywam, byłem laikiem, ale dzięki tej książce nauczyłem się tworzyć aplikacje okienkowe, i to od razu w .NET 3.0. Czytałem przed zakupem książki pierwsze opinie o niej i doszedłem do wniosku, że przypadła ona do gustu osobom mniej doświadczonym, a nieco mniej - bardziej doświadczonym. Dla mnie jest naprawdę ok. Przy okazji zapoznałem się z językiem C# (wcześniej miałem mętne pojęcie o BASICu) od samych podstaw, aż po bardziej zaawansowane konstrukcje.
  Ocena : 5 

A ja powiedziałem o tej książce mojemu znajomemu. Jest dość młody i początkujący w .NET, ale póki co, podoba mu się. Z tego, co przeglądałem (być może sam sobie również kupię), książka porusza nowe zagadnienia z zakresu .NET 3.0/WPF, a takiej książki mi właśnie brakowało. Są pewne niedociągnięcia, ale nie psują one wrażenia dotyczącego całości.
  Ocena : 5 

Niezła pozycja, co prawda skupia się tylko na Windows Presentation Foundation, ale ta część .NET 3.0 zawiera sporo nowych elementów. Gdybym mógł, dodałbym może parę bardziej zaawansowanych elementów języka C#. Całość oceniam całkiem pozytywnie.
  Ocena : 3 

Książka przeznaczona dla początkujących, jednak nie w formie pełnej nauki języka c# i xaml-a, a szybkiej ściągawki (przypominacza). :)
  Ocena : 3 

Tylko...3...za wstęp o c# - zbędny jak się da. Lepiej byłoby na tych stronach opisać bibliotekę System.dwg. Ogólnie książka nie zdradza specjalnych szczegółów, tylko ogólniki...jak dla mnie powinna być tak góra za 20zł, bo 39 za takie informacje to troszkę za dużo, szczególnie, że ksiazki wcale nie są tanie. Jak ktoś zaczyna się bawić w .Net to może być, jak ktoś już trochę w tym pisał to sorry Winetou....ale to jest już mu znane. Lepiej byłoby dodać w tytule...."dla początkujących", albo "laików"...wtedy byłoby ok.
  Ocena : 2 

Niestety mocno się zawiodłem na tej książce. Podszedłem do niej z dużym entuzjazmem, jako do pierwszej znanej mi polskiej pozycji o WPF. Niestety mój entuzjazm wygasał ze strony na stronę. Oto moje główne zarzuty:

- autor chyba nie potrafił zdecydować się do kogo skierować tę książkę. Czy poradnik jak pisać dobre powieści kryminalne zaczynałby się od wprowadzenia do gramatyki języka polskiego? Myślę, że nie. Więc czemu ponad ćwierć (cienkiej) książki wprowadza do języka C#?! Ktoś kto go nie zna i tak się z tego wstępiku języka nie nauczy. A przede wszystkim, nie powinien zaczynać używać WPF, gdy nie pozna C#. A od tego są setki innych książek i artykułów. Jak dla mnie cała część o C# to pieniądze wyrzucone w błoto, na które zostałem naciągnięty.

- zarzut związany z poprzednim. Nawet jeśli już autor założył, że czytelnik nie zna C# i należy go niby "nauczyć", to chyba przesadza z poziomem elementarności tłumaczeń. Szlag może trafić gdy w książce, która ma przedstawiać WPF czytamy co to jest zmienna, obiekt i do czego służy pętla while. Czemu autor nie tłumaczy jeszcze co to jest procesor i myszka?! A może po prostu brakowało treści na rozsądną liczbę stron?

- nawet gdy już dotrzemy do właściwej treści o WPF, nasza irytacja może nie ustąpić. Tematy są traktowane dość ogólnikowo, choć teoretycznie można się uprzeć, że dostarczają pewnej wiedzy. Autor ma tendencję do wypełniania stron hasłami przeklejonymi z dokumentacji. Przykładem choćby spis powszechnych kontrolek i ich właściwości podobnych do używanych od lat (10 stron). Byłoby to i potrzebne ale nie w przypadku, gdy treści o WPF jest tak mało. Brak kilku bardziej zaawansowanych aspektów WPF. Za mało przykładów.

- szczytem zdumienia był dla mnie rozdział 16. Na jego kilkunastu stronach dowiadujemy się co to są pliki i katalogi (sic!) oraz ścieżka dostępu. Dowiadujemy się o powszechnie używanych klasach Directory i File, o StreamWriterze i StreamReaderze. Parę rozdziałów dalej dowiemy się co nieco o XML i wątkach. Czyli kolejne strony do przerzucenia dla kogoś kto zna .NET 2.0 i chce się nauczyć WPF. Bo uparcie twierdzę, że ktoś kto nie zna .NET z tej książki nie nauczy się ani WPF ani .NET.

Podsumowując, za mało w tej książce WPF. Za to pełno wypełniaczy, które do niczego nie służą. Biorąc pod uwagę powyższe uwagi muszę przyznać, że podziwiam zachwyt innych czytelników, który można tu napotkać.

  Ocena : 2 

Niestety książka jest kiepska, żałuję że się z nią nie zapoznałem lepiej przed kupnem. Cała część druga to wielkie nieporozumienie, bo początkujących nie nauczy C#, a dla zaawansowanych jest zbędna. Autor niestety zamiast skupić się na WPF poleciał po łebkach, tworząc bardziej przegląd tematyki jak opis. Czy w takim razie jest sens ją kupować? Tak, ale tylko wtedy jeśli ktoś nie zna angielskiego, bo to jedyna taka pozycja po polsku.
  Ocena : 2 

Nie wątpię w znajomość zagadnienia autora. Ale książek nie powinien pisać ani brać się za nauczanie. W opisie książki jest że niby "poznasz język c#, zasady programowania obiektowego..." więc rozumiem że autor zakłada że nie znam. Ale tak na prawdę dostajemy techniczny bełkot, zrozumiały tylko dla zaawansowanych programistów, minimum przykładów, opisów, wyjaśnień. Książka napisana w sposób chaotyczny dla początkujacego programisty, to jakbym kogoś chciał nauczyć jazdy samochodem mówiąc (nawet nie pokazując) "tu jest kierownica, pedał gazu, hamulec, gałka zmiany biegów i teraz jedz, wiesz już jak jeździć" W podobny sposób jest ta książka napisana. Ogólnie nie polecam, zmarnowane pieniądze, czuję się naciągnięty przez autora!!!
  Ocena : 1 

Niestety książka fatalna. Kolejna pozycja gdzie w połowie objętości przedstawione jest coś co tylko ma zwiększyć jej objętość. Jeżeli jesteś początkującym nie warto kupować, są ciekawsze pozycje do nauki. Jeżeli jesteś bardziej zaawansowany też nie kupuj wiele sie nie dowiesz.
  Ocena : 1 

Ta książka to jedna wielka pomyłka!!! Tytuł sugeruje tworzenie aplikacji graficznych przy użyciu języka C#. Nic bardziej mylnego. Większość przykładów (z resztą kiepsko opisanych) jest przedstawiona przy użyciu XAML-a. Wszystkie zagadnienia i co najgorsze również Klasy są przedstawione w sposób opisowy - takie ble, ble - masło maślane (brakuje np.: składni czy parametrów metod opisywanych klas, za to jest obszerny opis tego co robią i do czego służą - kompletna kicha).

Jeśli zaś chodzi o sam C# - jest przedstawiony w sposób szybki i prosty (ale niestety same podstawy, które osobom nie znającym tematu nic nie dadzą, natomiast programistom znającym ten język też w niczym nie pomogą). Książka sprawia wrażenie jakby temat C# został zamieszczony tylko dla tego, że na okładce widnieje byczy napis "C#. Tworzenie aplikacji". Równie dobrze mogłoby go tam nie być - za to powinien widnieć byczy napis XAML (zamieszczony z resztą drobniutkim druczkiem).

Reasumując - to kolejna kiczowata pozycja Helionu, którą radzę omijać z daleka, no chyba że ktoś ma ochotę wyłożyć 39 pln i poczytać o "możliwościach" Net.3.0 i XAML-a.

  Ocena : 1 

opis tego co jest dostępne (nic konstruktywnego)