Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
ABC sieci komputerowych

ABC sieci komputerowych

Autor: 

ABC sieci komputerowych
Ocena:
   4/6  Opinie  (5)
Stron: 432
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Helion

Dzięki poradom i wskazówkom zawartym w tej książce Czytelnik zmieni się ze zwykłego użytkownika komputera PC w administratora sieciowego. Chociaż książka przeznaczona jest dla początkujących, także profesjonaliści zajmujący się sieciami i telekomunikacją znajdą tu wiele przydatnych wiadomości. "ABC sieci komputerowych" to kompendium wiedzy zarówno o zagadnieniach dotyczących infrastruktury sieciowej jak i kwestii związanych z oprogramowaniem używanym w sieciach.

Lektura tej książki sprawi, że:

 • Nauczysz się odróżniać typy sieci i wybierzesz technologię sieciową najlepiej odpowiadającą Twoim potrzebom
 • Zapoznasz się z różnymi składnikami sprzętu komputerowego wykorzystywanymi do tworzenia sieci
 • Poznasz architekturę sieci komputerowych
 • Zapoznasz się z teorią i praktyką dotyczącą komunikacji w sieci
 • Poznasz protokoły internetowe (FTP, POP3, SMTP, IMAP, TCP/IP)
 • Nauczysz się projektować i konfigurować sieci oraz dowiesz się, w jaki sposób udostępniać w sieci zasoby, takie jak drukarki czy dyski
 • Będziesz mógł uruchamiać serwery WWW
 • Zapoznasz się z metodami ochrony danych, ochrony sieci przed atakami oraz ochrony systemu przed wirusami
 • Będziesz znał praktyczne sposoby rozwiązywania problemów związanych z sieciami
O Autorze (11)
Wstęp (13)
Część I Wprowadzenie do sieci komputerowych (17)
Rozdział 1. Sieci komputerowe w skrócie (19)
 • Istota sieci komputerowej (20)
 • Korzyści płynące z połączenia komputerów (20)
 • Kilka zdań o komputerach typu mainframe i o minikomputerach (22)
  • Początki superkomputerów (22)
  • Epoka minikomputerów (22)
  • Model przetwarzania scentralizowanego (24)
 • Jak powstały komputery osobiste (24)
 • Sieci z komputerami PC: początki (26)
 • Klienty i serwery: podstawowe pojęcia (27)
 • Osoby w sieci: użytkownicy i administratorzy (28)
 • Podstawy transmisji danych w sieciach LAN (29)
 • Praca z siecią nie wymaga wszechwiedzy (30)
 • Podsumowanie rozdziału (31)
Rozdział 2. Różne potrzeby, różne sieci (33)
 • Podstawy sieci stacji równorzędnych (34)
  • Historia rozwiązań umożliwiających tworzenie sieci równorzędnych (34)
  • Sieci równorzędne dzisiaj (36)
  • Zalety sieci równorzędnych (38)
  • Wady sieci równorzędnych (38)
 • Sieci oparte na serwerze (40)
  • Zalety i wady sieci opartych na serwerze (40)
  • Typy serwerów sieciowych (42)
 • Podstawowe topologie sieci (45)
  • Topologia typu magistrala (46)
  • Topologia typu gwiazda (47)
  • Topologia typu pierścień (48)
 • Określanie potrzeb sieciowych (49)
 • Planowanie sieci (50)
 • Posumowanie rozdziału (51)
Rozdział 3. Sprzęt sieciowy (53)
 • Używanie kart sieciowych (54)
  • Wybór karty sieciowej (55)
  • Instalacja karty sieciowej (57)
 • Urządzenia sieciowe (60)
  • Koncentratory (60)
  • Regeneratory sygnału (61)
  • Mostki (62)
  • Przełączniki (62)
  • Rutery (63)
 • Kilka uwag na temat sprzętu PC (65)
  • Płyty główne (66)
  • Procesory (67)
  • Pamięć (68)
  • Dyski twarde (69)
  • Uwagi dotyczące serwera sieciowego (71)
  • Uwagi dotyczące klienta sieciowego (72)
 • Posumowanie rozdziału (73)
Rozdział 4. Tworzenie infrastruktury sieciowej (75)
 • Podstawy architektur sieciowych (76)
 • Wprowadzenie do sieci Ethernet (77)
  • Strategia dostępu do sieci (78)
  • Szybsze odmiany sieci Ethernet (79)
  • Specyfikacje IEEE i rodzaje kabli (80)
 • Podstawy sieci IBM Token-Ring (82)
  • Strategia dostępu do sieci typu token-ring (82)
  • Standardy IEEE i rodzaje kabli w sieciach token-ring (83)
 • Kilka uwag dotyczących AppleTalk (85)
 • Podstawy FDDI (85)
 • Wybór sposobu połączenia sieci (86)
  • Możliwości okablowania (86)
  • Światłowód (90)
  • Wykorzystanie linii telefonicznych i sieci elektrycznej (91)
  • Metody bezprzewodowe (92)
 • Podsumowanie rozdziału (94)
Rozdział 5. Protokoły transmisji: model OSI i protokoły rzeczywiste (97)
 • Teoretyczny model OSI (98)
 • Działanie modelu OSI (100)
  • Warstwa aplikacji (102)
  • Warstwa prezentacji (102)
  • Warstwa sesji (103)
  • Warstwa transportowa (103)
  • Warstwa sieci (104)
  • Warstwa łącza danych (105)
  • Warstwa fizyczna (106)
 • Korzyści płynące z istnienia modelu OSI (106)
 • TCP/IP (107)
  • Protokoły TCP/IP (108)
  • Adresowanie w protokole IP (109)
  • Klasy adresów IP (110)
  • Maska podsieci (111)
  • Konfiguracja protokołu TCP/IP (112)
 • IPX/SPX (114)
  • Protokoły IPX/SPX (115)
  • Adresowanie w protokole IPX (115)
  • Konfiguracja protokołu IPX/SPX (116)
 • Inne godne uwagi protokoły sieciowe (117)
  • NetBEUI (117)
  • AppleTalk (119)
  • DLC (120)
 • Posumowanie rozdziału (121)
Część II Tworzenie i uruchamianie sieci (123)
Rozdział 6. Konfiguracja sieci stacji równorzędnych (125)
 • Wybór i konfiguracja protokołów sieciowych (126)
  • Protokoły LAN w systemie Windows (126)
  • Protokoły LAN w systemie Mac OS (133)
 • Uruchamianie sieci stacji równorzędnych (134)
  • Współużytkowanie plików i drukarek w grupach roboczych systemu Windows (134)
  • Współużytkowanie folderów i drukarek w systemie Windows (135)
  • Współużytkowanie plików i drukarek w systemie Mac OS (138)
 • Współpraca systemów Linux i Windows (139)
 • Kilka słów podsumowania (144)
 • Posumowanie rozdziału (144)
Rozdział 7. Praca z sieciowymi systemami operacyjnymi (147)
 • Istota sieciowych systemów operacyjnych (148)
 • Współdziałanie klienta z NOS (149)
  • Konfiguracja klientów sieciowych (150)
  • Konfiguracja protokołów LAN na kliencie (151)
 • Konfiguracja NOS na serwerze (153)
  • Konfiguracja sprzętowa serwera (153)
  • Licencjonowanie NOS (155)
  • Instalacja NOS (157)
 • Praca z Microsoft Windows Server (159)
  • Struktura sieci Microsoft (160)
  • Interfejs serwera Microsoft (162)
  • Kilka słów podsumowania (164)
 • Praca z Novell NetWare (165)
  • Struktura sieci (167)
  • Interfejs serwera NetWare (168)
  • Kilka słów podsumowania (170)
 • Inne godne uwagi platformy (171)
  • Unix (171)
  • Linux (172)
 • Kilka słów podsumowania o sieciowych systemach operacyjnych (174)
 • Podsumowanie rozdziału (174)
Rozdział 8. Współdzielenie zasobów w sieci (177)
 • Czym jest udział? (178)
 • Współużytkowanie folderów i napędów (179)
  • Współużytkowanie folderów w systemie Windows 2000 Server (180)
  • Współużytkowanie katalogów w systemie NetWare (181)
 • Praca z katalogami użytkowników (183)
 • Lokalizowanie zasobów sieciowych (185)
  • Poszukiwanie zasobów w sieci (186)
  • Mapowanie dysku sieciowego (187)
 • Współużytkowanie drukarek (188)
 • Drukowanie przez sieć (190)
 • Konfiguracja serwera wydruku (191)
 • Zarządzanie drukarką sieciową (192)
 • Praca w mieszanym środowisku sieciowym (194)
 • Posumowanie rozdziału (195)
Rozdział 9. Praca z aplikacjami w sieci (197)
 • Wybór aplikacji sieciowych (198)
 • Wykorzystanie oprogramowania użytkowego w sieci (199)
  • Aplikacje instalowane na kliencie (200)
  • Aplikacje sieciowe na serwerze (200)
 • Produkty wspomagające pracę grupową (201)
  • Lotus Notes (202)
  • Microsoft Exchange Server (206)
 • Wprowadzenie do baz danych typu klient-serwer (208)
 • Podsumowanie rozdziału (210)
Część III Rozszerzanie sieci (213)
Rozdział 10. Rozszerzanie sieci LAN za pomocą technik WAN (215)
 • Wykorzystywanie publicznej sieci telefonicznej (216)
 • Wykorzystywanie połączeń wybieranych i dedykowanych (218)
  • Modemy asynchroniczne (218)
  • Modemy synchroniczne (220)
 • System traktów cyfrowych (221)
 • Sieci komutowane (222)
  • Sieci z komutacją obwodów (223)
  • Sieci z komutacją pakietów (226)
 • Uzyskiwanie zdalnego dostępu (228)
 • Podsumowanie rozdziału (229)
Rozdział 11. Jak działa Internet (231)
 • Skąd wziął się Internet? (232)
 • Wykorzystanie protokołu FTP (233)
  • Serwery FTP (234)
  • Anonimowy dostęp do serwera FTP (235)
  • Klienty FTP (236)
 • Wyjaśnienie pojęcia poczty elektronicznej (238)
  • Adresy e-mail (238)
  • SMTP (239)
  • POP3 (239)
  • IMAP (240)
 • Korzystanie z usług WWW (241)
 • Inne usługi Internetu (242)
  • Grupy dyskusyjne (242)
  • Gopher (244)
 • Omówienie usług DNS (245)
  • Przestrzeń nazw domen (246)
  • Jak działa DNS (247)
 • Podsumowanie rozdziału (249)
Rozdział 12. Włączenie sieci do Internetu (251)
 • Przyłączenie sieci do Internetu (252)
  • Dostęp do szkieletu Internetu (252)
  • Wybór dostawcy usług internetowych (253)
  • Wybór typu połączenia (254)
 • Uzyskanie nazwy domenowej (256)
 • Uzyskanie adresów IP (257)
 • Udostępnianie połączenia z Internetem (258)
  • Wymagania sprzętowe przy udostępnianiu połączenia z Internetem (259)
  • Adresacja IP komputera udostępniającego połączenie (259)
 • Wykorzystanie serwerów proxy (261)
 • Wyjaśnienie działania NAT (262)
 • Podsumowanie rozdziału (264)
Rozdział 13. Prowadzenie witryny WWW (265)
 • Wizerunek Twojej firmy w Internecie (266)
  • Marketing w Internecie (266)
  • Sprzedaż w Internecie (267)
  • Bezpieczeństwo transakcji (268)
 • Kto poprowadzi Twoją witrynę WWW? (270)
  • Prowadzenie własnej witryny WWW (270)
  • Korzystanie z usług prowadzenia witryny WWW (272)
 • Tworzenie stron WWW (273)
  • Wykorzystanie języka HTML (274)
  • Narzędzia projektowania stron WWW (276)
 • Wykorzystanie technologii Internetu (277)
 • Podsumowanie rozdziału (278)
Część IV Utrzymanie sieci w dobrym stanie (281)
Rozdział 14. Ochrona danych w sieci (283)
 • Dyski twarde (284)
  • Dzielenie dysku na partycje (284)
  • Formatowanie dysku (286)
 • Zastosowanie macierzy RAID (287)
 • Rodzaje technologii RAID (288)
  • RAID 0 (288)
  • RAID 1 (290)
  • RAID 5 (291)
 • Archiwizacja danych (292)
  • Rodzaje archiwizacji (294)
  • Strategia archiwizacji (295)
 • Wykorzystywanie zasilaczy UPS (297)
 • Podsumowanie rozdziału (298)
Rozdział 15. Rozwiązywanie problemów (301)
 • Nie zawsze winny jest użytkownik (302)
 • Identyfikowanie problemów sieciowego systemu operacyjnego (303)
 • Diagnostyka problemów sprzętowych i sieciowych (305)
  • Monitorowanie podzespołów serwera (306)
  • Monitorowanie sieci (309)
 • Rozwiązywanie problemów z łącznością (311)
  • Kontrola ustawień i łączności z wiersza poleceń (312)
  • Podstawowe narzędzia do rozwiązywania problemów z łącznością (315)
 • Sposób rozwiązywania problemów (316)
 • Podsumowanie rozdziału (317)
Rozdział 16. Podstawy bezpieczeństwa w sieci (319)
 • Administratorzy i użytkownicy (320)
 • Zarządzanie kontami użytkowników (321)
  • Hasła użytkowników (322)
  • Inne opcje konta użytkownika (324)
 • Uprawnienia do udziału (326)
 • Wykorzystanie grup do określenia poziomu dostępu (328)
 • Walka z wirusami (330)
  • Rodzaje wirusów (331)
  • Robaki i konie trojańskie (332)
  • Ochrona przed wirusami (333)
 • Ochrona sieci przed atakiem z zewnątrz (335)
 • Firewall (337)
 • Rodzaje firewall (339)
 • Bezpieczeństwo sieciowe - kilka uwag (341)
 • Podsumowanie rozdziału (341)
Rozdział 17. Korzystanie z sieci (343)
 • Ewolucja mobilnych urządzeń komputerowych (344)
 • Praca z laptopami (345)
  • Wyświetlacze laptopów (345)
  • Karty rozszerzenia PCMCIA (346)
  • Stacje dokujące (347)
 • Wyjaśnienie pojęcia zdalnego dostępu do sieci (348)
  • Konfiguracja serwera RAS do przyjmowania połączeń telefonicznych (349)
  • Konfiguracja klienta RAS (351)
 • Wyjaśnienie pojęcia protokołów dostępowych (353)
 • Wykorzystywanie zdalnego dostępu (354)
 • Zastosowanie wirtualnych sieci prywatnych VPN (355)
  • Konfiguracja serwera tunelu (356)
  • Konfiguracja klienta tunelu (357)
  • Nadzorowanie połączeń VPN (358)
 • Podsumowanie rozdziału (359)
Rozdział 18. Urządzenia PDA w sieci (361)
 • Cyfrowy asystent osobisty (362)
 • Systemy operacyjne palmtopów (364)
  • Palm OS (364)
  • Windows CE (366)
 • Praca w sieci i poza siecią (366)
 • Synchronizacja palmtopa z komputerem osobistym (368)
  • Podstawka synchronizacyjna (369)
  • Oprogramowanie do synchronizacji (370)
 • Technologia Bluetooth (371)
 • Podsumowanie rozdziału (372)
Rozdział 19. Przyszłość sieci: nowe technologie (375)
 • Systemy operacyjne o większej mocy (376)
 • Większe prędkości w sieci (377)
 • Programy pracy grupowej na platformie WWW (378)
 • Adresacja IP wykorzystująca IPv6 (378)
 • Telefonia IP (379)
 • Komputery przenośne (380)
 • Komunikacja równorzędna w Internecie (381)
 • Perspektywy (381)
 • Podsumowanie rozdziału (382)
Dodatki (383)
Dodatek A Słownik pojęć (385)
Dodatek B Zasoby internetowe związane z sieciami (405)
Skorowidz (411)
6
(0)
5
(1)
4
(4)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

Liczba ocen: 5

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra jeśli chodzi o podstawowe wiadomości. Przyjemnie się czyta - oceniam na 5.
  Ocena : 4 

Ta książka daje dobre podstawy jeżeli chodzi o sieci.
  Ocena : 4 

  Ocena : 4 

Jak za te pieniądze to może być, troszkę już może nie tak aktualna, ale dla początkujących polecam.
  Ocena : 4 

Jest to bardzo dobra pozycja pozycja dla osób, które chcą postawić pierwsze kroki w świecie sieci komputerowych. Pozycja jest napisana rzeczywiście prostym i zrozumiałym językiem. Znajduje się w niej także sporo wskazówek praktycznych - co dodatkowo podnosi jej wartość. W sumie książkę przeczytałem z przyjemnością. Ocena niestety tylko dobra - gdyż w książce znajduje się moim zdaniem za dużo błędów (podwójne wyrazy, literówki). Wygląda na to, że książka była tłumaczona w pośpiechu i nie dość dokładnie sprawdzona.